MED25 Jazykový proseminář španělský I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:10–10:45 zrusena M25
Předpoklady
MED24 Přípravný seminář SJ II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty mediteránních studií, kteří absolvovali Přípravný jazykový seminář španělský I a II a chtějí dále pokračovat ve studiu španělštiny. Studenti si rozšíří slovní zásobu o nová témata a prohloubí znalosti gramatiky (všechny minulé časy, subjunktiv, z témat např. jak psát formální dopis, CV, nakupování, španělsky mluvící země a jejich kultura).
Osnova
 • 1) opakování – Repaso II.
 • 2) L15 – imperfecto, souslednost časů, IR A + inf. v imperfektu
 • 3) L15 – slovesa na –IAR, REIR a SONREIR, MISMO
 • 4) L16 – slovesa na –UIR, CAER, OIR, CUALQUIERA
 • 5) L16 – subjuntiv, rozkazy
 • 6) L17 – participio, složený minulý čas, JUGAR, CABER
 • 7) L17 – číslovky řadové; L18 - plusquamperfektum, souslednost
 • 8) L18 – LOGRAR, RECIEN, tázací zájmena
 • 9) L19 – subjuntiv ve vedlejších větách
 • 10) L19 – postavení adjektiv, substantivizace, předložka DE
 • 11) L20 – předložkové vazby s inf.
 • 12) L21 – SATISFACER, ANDAR, trpný rod
 • 13) L21 – krácení vět, SANTO, zdrobněliny
Literatura
  povinná literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Učebnice současné španělštiny 1. Praha, 2008. info
  doporučená literatura
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.