MED25 Jazykový proseminář španělský I

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 8:20–9:55 A32 stara
Předpoklady
MED24 Přípravný seminář SJ II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty mediteránních studií, kteří absolvovali Přípravný jazykový seminář španělský I a II a chtějí dále pokračovat ve studiu španělštiny. Studenti si rozšíří slovní zásobu o nová témata a prohloubí znalosti gramatiky (všechny minulé časy, subjunktiv, z témat např. jak psát formální dopis, CV, nakupování, španělsky mluvící země a jejich kultura).
Osnova
 • 1) úvodní hodina
 • 2) opakování L 1-23
 • 3) L24 – nepravidelná slovesa s Y, předložkové vazby
 • 4) L25 – příčestí, předpřítomný čas
 • 5) L26 – gerundio, průběhový čas
 • 6) L27 – předminulý čas, trpný rod
 • 7) L28 – souslednost časová
 • 8) L29 – rozkazovací způsob, subjuntiv
 • 9) L29 – procvičování imperativu a subjuntivu
 • 10) L30 – subjuntiv nepravidelných sloves
 • 11) L31 – rod a člen u vlastních jmen, subjuntiv - doplnění
 • 12) L32 – subjuntiv ve vedlejších větách
 • 13) L33 – subjuntiv předpřítomný
Literatura
 • KRÁLOVÁ, Jana, Milada KRBCOVÁ, Alena DEKANOVÁ a Pablo CHACÓN GIL. Fiesta. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2000. 219 s. ISBN 80-7238-085-0. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. 8. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 461 s. ISBN 8004233473. info
Výukové metody
V hodinách bude probíhat teoretický výklad a procvičení probíraných jevů, počítá se i s domácí přípravou studentů.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.