MED25 Jazykový proseminář španělský I

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Romana Čadová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 16:40–18:15 G25
Předpoklady
MED23 Přípravný seminář SJ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru španělština.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty mediteránních studií, kteří absolvovali Přípravný jazykový seminář španělský I a II a chtějí dále pokračovat ve studiu španělštiny. Studenti si rozšíří slovní zásobu o nová témata a prohloubí znalosti gramatiky (všechny minulé časy, subjunktiv, z témat např. jak psát formální dopis, CV, nakupování, španělsky mluvící země a jejich kultura).
Osnova
 • 1.Úvod, opakování.
 • 2.Nepravidelná slovesa (y), Předložkové vazby. Téma: Bydlení.
 • 3.Příčestí. Haber. Infinitiv složený. Předpřítomný čas. Téma: Dopisy.
 • 4.Gerundium, Průběhový čas. Téma: Nakupování.
 • 5.Předminulý čas, trpný rod. Téma: Latinská Amerika.
 • 6.Souslednost časová. Téma: Latinská Amerika (pokračování)
 • 7. Opakování a procvičování.
 • 8.Spojovací způsob, rozkazovací způsob (doplnění). Téma: Cestování.
 • 9.Hacer + infinitiv, spojovací způsob nepravidelných sloves. Téma: Španělsko a Madrid.
 • 10.Spojovací zp. nepravidelných sloves, spoj. zp. ve větách hlavních. Téma: Jídlo.
 • 11.Spojovací zp. ve větách vedlejších. Téma: Přání a sny.
 • 12.Spojovací zp. předpřítomný. Téma: Přání a sny (pokračování).
 • 13.Opakování a procvičování.
Literatura
 • CASTRO VIUDEZ, Francisca. Nuevo ven 1 : español lengua extranjera. 1. ed. Madrid: Edelsa, 2003. 64 s. ISBN 8477118337. info
 • KRÁLOVÁ, Jana, Milada KRBCOVÁ, Alena DEKANOVÁ a Pablo CHACÓN GIL. Fiesta. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2000. 219 s. ISBN 80-7238-085-0. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. 8. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 461 s. ISBN 8004233473. info
Výukové metody
Ve výuce budou využity všechny základní postupy CLT metody (Comunicative Language Teaching): individuální, párová, skupinová cvičení (konverzace, vzájemné zkoušení, dril, procvičování). Poslech (audionahrávky). Domácí úkoly rozšířené o e-learning. 99% výuky probíhá ve španělštině. Hlavní důraz je v tomto semestru kladen na poslech.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.