CJDY15 Zahraniční studijní pobyt I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je absolvování krátkodobého pobytu na zahraniční vědecké instituci (1 měsíc). Může sloužit k naplnění drobného studijního úkolu, konzultacím se zahraničními odborníky anebo k absolvování letní školy. Typickými programy, v jejichž rámci lze tento pobyt absolvovat, jsou Erasmus, CEEPUS, EGG, DAAD nebo AKTION. Výběr pobytu je nutno dopředu konzultovat se školitelem a vedoucím doktorské skupiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat žádost o zahraniční pobyt;
- komunikovat se zahraničními odborníky;
- převést v zahraničí získané zkušenosti do své práce.
Osnova
  • Identifikace programu umožňujícího zahraniční pobyt.
  • Sepsání žádosti.
  • Realizace zahraničního pobytu.
  • Návrat a vyhodnocení cesty.
Literatura
  • V závislosti na volbě tématu.
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická příprava, zahraniční pobyt, studium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen po předložení uspokojivé zprávy o vykonaném zahraničním pobytu v délce trvání min. 2 týdnů.
Informace učitele
Výběr pobytu je nutno dopředu konzultovat se školitelem a vedoucím doktorské skupiny. V případě, že student/ka nebude moci ze závažných důvodů stáž absolvovat, rozhodne oborová rada o náhradním plnění.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/CJDY15