PJ_SLAV07 Nejnovější polská literatura a kultura

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Dobra znajomość polszczyzny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen výhradně studentům NMgr. studia!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Nejnovější polská literatura a kultura má za cíl:
- představit studentům reálie a politicko-společenský vývoj Polska od roku 1989 do současnosti;
- představit hlavní směry, proudy a současné tvůrce;
- nastínit polsko-české literární vztahy daného období (vzájemné vlivy, kontakty tvůrců, překlady apod.);
- analyzovat v seminářích nová díla polské literatury a divadla;
- seznámit studenty s novými filmovými adaptacemi literárních předloh.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu
- bude seznámen s reáliemi a politicko-společenským vývojem Polska po roce 1989
- bude vybaven kulturními a literárně historickými vědomostmi o současném Polsku
- bude schopen o těchto záležitostech argumentovaně diskutovat
Osnova
 • - Reálie a politicko-společenský vývoj Polska po roce 1989;
 • - Kulturní instituce a významné události;
 • - Umělecká ocenění a literární ceny, laureáti;
 • - Poezie:
 • S. Barańczak, Wiersze zebrane (2007)
 • T. Różycki, Dwanaście stacji (2005); Kolonie (2006)
 • P. Sommer, Dni i noce (2009); Wiersze ze słów (2009)
 • A. Sosnowski, wybór wierszy: Dożynki. 1987–2003 (2006); Pozytywki i marienbadki (1987-2007) (2009)
 • M. Świetlicki, Czynny do odwołania (2001); zbiór Wiersze (2011)
 • E. Tkaczyszyn-Dycki, Oddam wiersze w dobre ręce (1988-2010); Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (2008); Imię i znamię (2011)
 • Poeci na nowy wiek, red. R. Honet (2010)
 • Antologie současné polské poezie (2011)
 • - Proza:
 • D. Masłowska, Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu (felietony); Inni ludzie (2018)
 • A. Stasiuk, Jadąc do Babadag (2004); Wschód (2014)
 • O. Tokarczuk, Bieguni (2007); Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009); Opowiadania bizarne (2018)
 • Sz. Twardoch, Morfina, Król
 • Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian
 • M. Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem (2017)
 • J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem (2001); Dzienniki; felietony
 • Polská škola reportáže:
 • M. Szczygieł, 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła (2010); Nie ma (2018)
 • W. Tochman, Jakbyś kamień jadła (2002); Bóg zapłać (2010); Dzisiaj narysujemy śmierć (2010); Eli, Eli (2013)
 • - Divadlo:
 • D. Masłowska, Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku (2006), Między nami dobrze jest (2008)
 • T. Słobodzianek, Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach (2009)
 • - Kritika:
 • S. Bereś, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI (2002)
 • P. Czapliński, Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90 (2002); Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (2001)
 • K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności (2004)
 • P. Dunin-Wąsowicz, Oko smoka: literatura tzw. pokolenia „bruLionu” wobec rzeczywistości III RP (2000)
 • K. Maliszewski, Nowa poezja polska 1989–1999. Rozważania i uwagi (2005)
 • P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002)
 • Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych“, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. Witkowskiego (2002)
Literatura
  doporučená literatura
 • Literatura polska 1989-2009 : przewodnik. Edited by Piotr Marecki. Krakow: Korporacja ha!art, 2010. 412 s. ISBN 9788362574131. info
 • Literatura polska 1990-2000. Edited by Tomasz Cieślak - Krystyna Pietrych. Kraków: Zielona sowa, 2003. 399 s. ISBN 8373895159. info
 • CZAPLIŃSKI, Przemysław. Kalendarium życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. xii, 629. ISBN 8308034179. info
 • BUSZEWICZOWA, Elwira. Słownik pisarzy polskich. Edited by Elżbieta Zarych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2008. 644 s. ISBN 9788374357876. info
 • 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Edited by Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2014. ISBN 978-83-226-2348-0.
 • KNAFLEWSKA Joanna, KOT Wiesław. Księga kultury polskiej: kultura i nauka, literatura. Wyd. Publicat, 2007. ISBN 8324514775.
 • Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : pojęcia i problemy wiedzy o kulturze pod redakcją Antoniny Kłoskowskiej. Wyd. 1. Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. ISBN 8370440223.
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava a četba, diskuse v seminářích a prezentace.
Metody hodnocení
a) aktivní účast na výuce (alespoň 75% účast), b) prezentace v PowerPointu na zadané téma, c) písemný test, d) pohovor o politicko-společenském vývoji Polska po roce 1989, o literatuře a kultuře, četbě, započítávají se body udělené za aktivitu v seminářích.
Seznam přečtených (a shlédnutých) titulů pošle student učiteli před zkouškou.
POVINNÉ MINIMUM
próza: 3 literární díla, poezie: 1 antologie a 2 sbírky, divadlo: 2 hry (přečtené i shlédnuté), film: dle výběru
SEMESTR PODZIM 2020: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci dochází k drobné úpravě podmínek ukončení - při ukončení zkouškou neplatí povinná prezentace v PowerPointu na zadané téma, pro zkoušku platí, že se písemná podoba mění na ústní.
Vyučovací jazyk
Polština
Informace učitele
Doporučené články o poezii, próze, divadle, autorech:

https://culture.pl
https://www.dwutygodnik.com/literatura
http://www.iliteratura.cz/Sekce/989/ksiazki-polsko

– Poezja polska w ostatnich 20 latach XX wieku
https://culture.pl/pl/artykul/poezja-polska-w-ostatnich-20-latach-xx-wieku
– Starzy mistrzowie i poetki wieku średniego
https://culture.pl/pl/artykul/przeglad-wydarzen-poetyckich-w-polsce-na-przelomie-xx-i-xxi-wieku
– Czulej i bliżej. Rok 2020 w literaturze
https://culture.pl/pl/artykul/czulej-i-blizej-rok-2020-w-literaturze
– Wschodzące gwiazdy polskiej literatury
https://culture.pl/pl/artykul/wschodzace-gwiazdy-polskiej-literatury
– Polski teatr w początkach XXI wieku
https://culture.pl/pl/artykul/wibrujace-glosy-polski-teatr-w-poczatkach-xxi-wieku
– Przerwane ujęcie – rok 2020 w polskim kinie
https://culture.pl/pl/artykul/przerwane-ujecie-rok-2020-w-polskim-kinie
- Nagrody literackie
https://culture.pl/pl/tag/nagrody-literackie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.