PVD15 Odborná publikace 1

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je publikování odborného textu dle oborového úzu, který prokazuje schopnost zpracovat náležitě vyargumentovaný vědecký text s poznámkovým aparátem.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni prezentovat písemnou formou své vlastní vědecké výsledky.
Osnova
  • Po dohodě se školitelem provede doktorand výběr tématu, zvolí adekvátní metodický přístup a na základě studia pramenů a literatury k tématu vyhotoví vlastní text, který musí být odevzdán do tisku v odborném recenzovaném časopisu, případně do konferenčního sborníku.
Literatura
  • Příslušná literatura bude citována v poznámkovém aparátu k tištěnému příspěvku.
  • The relevant literature will be cited in the notes to the printed paper.
Výukové metody
Příprava textu je průběžně konzultována na individuálních konzultacích se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel na základě uveřejnění výsledku a zavedení výstupu do IS nebo na základě potvrzení o přijetí textu do tisku.
Informace učitele
Předmět je vhodné zapisovat až ve fázi, kdy je publikace minimálně přijata po recenzním řízení k otištění, popřípadě až je vypublikována.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD15