JSB255 Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.34, kromě Čt 16. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška charakterizuje balkánské státy po roce 1944, kdy na větší části Balkánu skončila druhá světová válka. Pro osvětlení klíčových momentů se vrací k některým přelomovým momentům období válečného, všímá si zejména vzniku levicové resistence a jejího vlivu na poválečné osudy jednotlivých zemí. V přednášce je osvětlen přechod jednotlivých balkánských zemí k mírovému životu. Důraz je kladen na postupnou sovětizaci Rumunska, Bulharska, Albánie a Jugoslávie. Všímá si hlavních politických, hospodářských a kulturních rysů jednotlivých balkánských států v poválečném období. Pozornost věnuje specifickému vývoji v Řecku (občanská válka) a Jugoslávii (roztržka Tita se Stalinem). V přednášce jsou zmíněny klíčové etapy poválečného vývoje balkánských zemí v letech 1950–1990.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se student bude dokonale orientovat v základních problémech historického vývoje Balkánského poloostrova po druhé světové válce. Dokáže vysvětlit příčiny rozdělení balkánu an část komunistickou a nekomunistickou. Dokáže objasnit, které problémy současného Balkánu mají svůj původ v dobách předcházejících a zdůvodnit. Bude schopen polemicky diskutovat s žurnalistickým přístupem k novodobé historii Balkánu.
Osnova
 • 1. Válka a resistence. Význam odbojových hnutí pro další vývoj.
 • 2. Konec války v Rumunsku. Převzetí moci rumunskými komunisty.
 • 3. Konec války v Bulharsku a přechod Bulharska ke komunistcké totalitě.
 • 4. Prolematika odboje a poválečného vývoje v Albánii.
 • 5. Jugoslávie v roce 1944–1946.
 • 6. Osvobození Řecka a občanská válka 1947–1949.
 • 7. Tendence vývoje balkánských států v letech 1950–1990.
 • 8. Titova roztržka s Kominternou a cesta Jugoslávie mimo bloky.
 • 9. Vývoj v Jugoslávii do počátku 80. let 20. století.
 • 10. Cesta Bulharska jako věrného sovětského spojence.
 • 11. Živkovův režim v Bulharsku. Krach bulharského socialismu.
 • 12. Rumunská cesta ze sovětské sféry. Nicolae Ceausesku. Krvavý protikomunistický převrat.
 • 13. Kyperská krize a řecko-turecké vztahy.
Literatura
  povinná literatura
 • Crampton, Richard: The Balkans since the Second World War. London and New York: Longman, 2002.
 • STAVRIANOS, Leften Stavros. The Balkans since 1453. Edited by Traian Stoianovich. London: Hurst & Company, 2008. xxxvii, 97. ISBN 9781850655510. info
 • VYKOUKAL, Jiří P., Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ :vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 860 s. ISBN 80-85983-82-6. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  doporučená literatura
 • CRAMPTON, R. J. Eastern Europe in the twentieth century - and after. 2nd ed. London: Routledge, 1997. xx, 526. ISBN 0415164230. info
  neurčeno
 • Mazover, Mark: The Balkans. A short history. New York 2000.
 • HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 716 s. ISBN 9788071069393. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • CRAMPTON, R. J. Balkan posle drugog svetskog rata. Translated by Ksenija Todorović. Beograd: Clio, 2003. 510 s. ISBN 8671020843. info
 • GLENNY, Misha. Balkán, 1904-1999 : nacionalismus, válka a velmoci. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 547 s. ISBN 8072579762. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2000. 508 s. ISBN 80-7106-404-1. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci :nepřátelé nebo spojenci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 226 s. ISBN 80-7106-378-9. info
 • CRAMPTON, Richard a Ben CRAMPTON. Atlas of Eastern Europe in the twentieth century. London: Routledge, 1997. xv, 297 s. ISBN 0-415-06689-1. info
Výukové metody
Přednášky, domácí přípravy, diskuse o tématech v seminářích.
Metody hodnocení
Zkouška formou ústního pohovoru. Jedno téma si posluchač může dopředu připravit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/JSB255