ETBB110 Kulturní a sociální procesy

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje vybraným procesům 19. a 20. století v české společnosti a kultuře, které je formovaly a zároveň z nich vycházely. Předmět si klade za cíl prezentovat širší sociální a kulturní kontext vývoje zejména venkovského obyvatelstva a jeho kultury ve vymezeném období.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového kurzu budou studenti schopni identifikovat zásadní procesy, které utvářely podobu nejen české společnosti 19. a 20. století a její kultury a zároveň jí byly podmíněny. Po absolvování tohoto přednáškového kurzu budou studenti také schopni tyto procesy uvažovat v kontextu různých etnologických témat.
Osnova
 • 1. Gemeinschaft a Gessellschaft.
 • 2. Demografické procesy (demografická revoluce, depopulace venkova, novoosídlenecká migrace do pohraničí).
 • 3. Kulturní změna.
 • 4. Individualizace.
 • 5. Sekularizace.
 • 6. Disciplinace.
 • 7. Politizace české společnosti a konflikt.
 • 8. Nacionalizmus.
 • 9. Kolonialismus, dekoléonializace, postkolonialismus
 • 10. Globalizace, tekutá modernita, postkolonialismus, kulturní války.
Literatura
  doporučená literatura
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. ISBN 9788074190537. info
 • PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích : soumrak tradičního venkova. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 572 s. ISBN 9788071066057. info
 • FRYKMAN, Jonas a Orvar LÖFGREN. Culture builders : a historical anthropology of middle-class life. Edited by John R. Gillis, Translated by Alan Crozier. New Brunswick: Rutgers University Press, 1987. ix, 321. ISBN 0813512093. info
 • The invention of tradition. Edited by T. O. Ranger - E. J. Hobsbawm. Cambridge [Cambridgeshire] ;: Cambridge University Press, 1983. vi, 320. ISBN 0521269857. info
Výukové metody
Přednášky, čtení.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ETBB110