HV_728 Hudebně dramatická tvorba L. Janáčka

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška bude zaměřena na hudebně dramatickou tvorbu Leoše Janáčka, genezi a rozbor jednotlivých oper a prezentaci výjimečných realizací.
Výstupy z učení
Student bude schopen základní analýzy Janáčkových děl a jejich zařazení do dobového kontextu.
Osnova
 • Šárka
 • Rákos Rákoczy, Počátek románu
 • Její pastorkyňa
 • Osud
 • Výlety páně Broučkovy
 • Káťa Kabanová
 • Příhody lišky Bystroušky
 • Věc Makropulos
 • Z mrtvého domu
Literatura
 • TYRRELL, John. Janáček. Years of a Life. Volume 1 (1854-1914). The Lonely Blackbird. Londýn: Faber and Faber, 2006. 971 s. 1. ISBN 978-0-571-17538-3. info
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček a hudba 20. století - Janáček a verismus. Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s. 21-25. ISSN 1211-6866. info
 • SIMEONE, Nigel, John TYRRELL a Alena NĚMCOVÁ. Janáček's works : a catalogue of the music and writings of Leoš Janáček. Edited by Theodora Straková. Oxford: Clarendon Press, 1997. xl, 522. ISBN 0198164467. info
 • TYRRELL, John. Janáček's Operas. London: Faber and Faber, 1992. info
 • PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Leoš Janáček [Přibáňová, 1984] [22245]. Praha: Horizont, 1984. info
 • VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček : život a dílo. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 385 s., [2. info
 • BROD, Max. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha: Hudební Matice Umělecké besedy, 1924. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Oral exam
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/HV_728