DAF11 Praxe v oboru

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
30 dní. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Díky praxi v oblasti kulturních průmyslů, archivních institucí a jiných odborných pracovišť studenti prohlubují znalosti o odborné problematice a zároveň posilují své vazby s budoucími zaměstnavateli.
Výstupy z učení
- studenti se orientují v umělecké a akademické praxi
- studenti jsou schopni zapojit se do aktuálně probíhajících vědeckých a tvůrčích projektů
Osnova
  • Student si vybírá stáž v instituci v oblasti kreativních průmyslů, archivní či jiné odborné instituce dle vlastního zájmu a konzultace se školitelem.
  • Pracovní stáž se realizuje v celkové délce 30 pracovních dní.
  • Praxi v oboru lze po dohodě se školitelem splnit také realizací celosemestrálního kurzu na jiné univerzitě, výzkumnou či pracovní (nikoliv studijní!!!) stáží na zahraniční akademickém pracovišti nebo organizací mezinárodní konference (v pozici hlavního organizátora a s pracovním vytížením v rozsahu 30 pracovní dnů).
Literatura
  • Kurz nevyžaduje literaturu.
Výukové metody
Individuální praktická stáž.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předloženého dokladu potvrzeného pracovištěm, kde je stáž konána.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF11