LJ603 Latina pro nelatináře III

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 B2.24, kromě Po 13. 11.
Předpoklady
( LJ602 Latina pro nelatináře II ) && ! PROGRAM ( N - LJ_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře III navazuje na Latinu pro nelatináře II a cílem tohoto kurzu je osvojit si další část základní latinské gramatiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
- popsat gramatickou strukturu věty;
- přeložit do češtiny jednoduchý souvislý latinský text.
Osnova
 • Kurz poskytuje přehled o následujících gramatických jevech:
 • Morfologie:
 • - stupňování adjektiv;
 • - konjunktivy;
 • - gerundium a gerundivum;
 • - participia;
 • - supinum.
 • Syntax:
 • - vedlejší věty účelové, podmínkové, cum historicum;
 • - souslednost časová;
 • - participiální konstrukce;
 • - perifrastická konjugace;
 • - ablativ absolutní;
 • - nominativ s infinitivem;
 • - gerundivní konstrukce.
Literatura
  doporučená literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 2 sv. ISBN 978-80-210-7039-4. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice. Vyd. 3., dopl. Brno: MC nakladatelství, 1997. 63 s. info
 • BEJLOVEC, Josef. Latina pro vysoké školy. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 286 s. ISBN 8004254187. info
 • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Doporučuje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení kolokvia je včasné splnění průběžného úkolu ve formě opdovědníku v IS MU a úspěšné absolvování písemného testu, ověřujícího znalosti probrané gramatiky (alespoň na 70 %). Aktivní účast na hodinách není vyžadována, ale je silně doporučena.
Navazující předměty
Informace učitele
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128865
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/LJ603