LJ604 Latina pro nelatináře IV

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Ševčík, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
( LJ603 Latina pro nelatináře III ) && ! OBOR ( LJ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je koncipován především pro studenty staré řečtiny, jimž poskytuje praktickou možnost práce se souvislým latinským textem. Studenti si upevní již nabytou znalost základní latinské mluvnice. Na vybraných ukázkách z originálních latinských textů si studenti dále procvičí gramatickou analýzu textů a především jejich správný překlad.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl být schopen:
- porozumět snazšímu latinskému textu a přeložit jej;
- vyhledat si relevantní informace k danému textu.
Osnova
 • Úvod do samostatné práce s textem: četba a rozbor vybraných latinských pramenů k dějinám náboženství, kultu či každodennosti. Součástí četby je gramatický rozbor textu a kulturně-historický komentář.
 • Četba a překlad ukázek z klasické latiny (Caesar, Livius, Ovidius).
 • Četba a překlad ukázek z poklasické latiny (Tacitus).
 • Křesťanská latina (Bible).
 • Četba a překlad ukázek ze středověké latiny (Isidor ze Sevilly, Caesarius z Heisterbachu).
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 2 sv. ISBN 978-80-210-7039-4. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : A - K. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. VIII, 743. info
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. L-Z [Pražák, 1980]. Edited by František Novotný. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
  doporučená literatura
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • Latinsko-český slovník. Edited by Josef Miroslav Pražák - František Novotný - Josef Sedláček. 20. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. 1425 s. ISBN 80-85917-51-3. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice. Vyd. 3., dopl. Brno: MC nakladatelství, 1997. 63 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • BEJLOVEC, Josef. Latina pro vysoké školy. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 286 s. ISBN 8004254187. info
Výukové metody
Četba, překlad a komentář textů. Domácí příprava. Krátký příspěvek do diskuse o zvoleném kulturně-historickém tématu.
Metody hodnocení
Na seminářích se vyžaduje aktivní účast (75%) a průběžná příprava překladů; prezentace krátkého diskusního příspěvku. Podmínkou složení zkoušky je zvládnutí základní normativní gramatiky a základní slovní zásoby, které je ohodnoceno na základě překladu krátkého originálního textu s použitím slovníku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.