JPNB21 Firemní a technická japonština

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Rozwalka (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN221 Japonský jazyk IV - výklad && JPN222 Japonský jazyk IV - cvičení
JPN221 && JPN222
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy japonštiny, která se používá v japonském firemním prostředí. Jedná se zejména o technickou japonštinu a odbornou terminologii japonské firemní kultury. Zároveň jim budou poskytnuty základní informace o struktuře japonských firem, o jejich fungování (m.j. základy výrobního systému Toyota, fungování výrobních sekcí aj.), a o práci firemního tlumočníka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v japonském firemním prostředí ;
- rozumět a používat základní terminologii Výrobního systému Toyota ;
- překládat japonské texty týkající se chodu firmy ;
- překládat složitější technické texty;

Student zároveň získá základní slovní zásobu nutnou pro tlumočnickou/překladatelskou praxi v japonské firmě nebo výrobním závodě.
Osnova
  • 1. Japonské firmy v Čr 2. Základy firemní kultury 3. Výrobní systém Toyota 4. Úřady 5. Personální management 6. Elektrická zařízení 7. Obráběcí stroje 8. Technické problémy a údržba 9. Kontrola kvality 10. Ekologie
Literatura
    doporučená literatura
  • Intermediate technical Japanese. Edited by James L. Davis. Madison: University of Wisconsin Press, 2002. vi, 422 p. ISBN 9780299185640. info
  • TAIICHI, Ohno. Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. 1. vyd. : Productivity Press, 1988. 152 s. ISBN 978-0-915299-14-0. info
Výukové metody
Překladová cvičení, diskuze, exkurze.
Metody hodnocení
Průběžné testy na slovíčka, závěrečný překlad,
Informace učitele
Na konci předmětu je naplánována exkurze v japonské továrně. Japonská strana si určuje datum a čas konání, má také možnost v daném roce spolupráci odmítnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JPNB21