IJ1A032 Italská lingvistika II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
Garance
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 L35, kromě Čt 18. 4.
Předpoklady
IJ1A031 Italská lingvistika I
Linguistica italiana I (IJ1A031)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem variet současné italštiny a organizací jazykového prostoru italštiny a Itálie. Dále budou představeny různé úrovně lingvistické analýzy a pozornost bude zaměřena na segmentální a suprasegmentální fonologii italštiny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět hlavním charakteristikám variační architektury italštiny a její fonologické organizaci a diskutovat o nich; dále budou studenti schopni foneticky přepisovat krátké úseky jazyka a orientovat se ve fonetickém a fonologickém systému italštiny.
Osnova
 • Variety italštiny; jazykový prostor italštiny a Itálie. Fonetika a fonologie italštiny. Suprasegmentální fonologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Dispense e materiali del corso
  doporučená literatura
 • G. Berruto - M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo. UTET
 • Massimo Palermo, Linguistica italiana, Il Mulino
 • Cecilia Andorno, La grammatica italiana. Bruno Mondadori
 • RADIMSKÝ, Jan. Fonetika italštiny. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 149 stran. ISBN 9788024638058. info
Výukové metody
Lekce, semináře, cvičení.
Metody hodnocení
Písemný test z probraného učiva (teoretická a praktická část).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/IJ1A032