IJ1A031 Italská lingvistika I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
Garance
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
nessuna
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni s disciplínou, jejími analytickými metodami a nástroji, pomocí nichž budou v následujících kurzech diskutovány struktury italštiny podle různých úrovní jazykové analýzy (fonologie, morfologie a morfosyntaxe). Zbývající část kurzu bude věnována popisu původu italštiny a jejímu vývoji, s některými poznatky o sociolingvistických charakteristikách.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti plně ovládat příslušnou odbornou terminologii a budou se umět orientovat v úrovních jazykové analýzy a jejích kategoriích. Budou také vědět, jak se orientovat v základních fázích vývoje italštiny a jeho vnitřní sociolingvistickou artikulaci.
Osnova
  • Základy lingvistiky, nástroje a kategorie analýzy, úrovně analýzy. Glosář italské lingvistiky (technické lexikum). Úvod do vzniku a formování italštiny Italština dnes (rejstříky, variety a jazykový prostor).
Literatura
  • PALERMO, Massimo. Linguistica italiana. Bologna: Il Mulino, 2015, 358 stran. ISBN 9788815258847. info
  • SOBRERO, Alberto A. a Annarita MIGLIETTA. Introduzione alla linguistica italiana. 4a ed. Roma: Gius. Laterza & Figli, 2009, xii, 263. ISBN 9788842079422. info
  • Lecture notes during the course
Výukové metody
Vysvětlení problematiky a ukázka na příkladech. Seminární cvičení.
Metody hodnocení
Prova scritta.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz probíhá v češtině a italštině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.