IJ1A031 Italská lingvistika I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 G32
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni s disciplínou, jejími analytickými metodami a nástroji, pomocí nichž budou v následujících kurzech diskutovány struktury italštiny podle různých úrovní jazykové analýzy (fonologie, morfologie a morfosyntaxe). Zbývající část kurzu bude věnována popisu původu italštiny a jejímu vývoji.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti plně ovládat příslušnou odbornou terminologii a budou se umět orientovat v úrovních jazykové analýzy a jejích kategoriích. Budou také vědět, jak se orientovat v základních fázích vývoje italštiny.
Osnova
  • Základy lingvistiky, nástroje a kategorie analýzy, úrovně analýzy. Glosář italské lingvistiky (technické lexikum). Úvod do vzniku a formování italštiny Italština dnes (rejstříky, variety a jazykový prostor).
Literatura
  • PALERMO, Massimo. Linguistica italiana. Bologna: Il Mulino, 2015. 358 stran. ISBN 9788815258847. info
  • SOBRERO, Alberto A. a Annarita MIGLIETTA. Introduzione alla linguistica italiana. 4a ed. Roma: Gius. Laterza & Figli, 2009. xii, 263. ISBN 9788842079422. info
  • Lecture notes during the course
Výukové metody
Vysvětlení problematiky a ukázka na příkladech. Seminární cvičení.
Metody hodnocení
Prova scritta.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je vyučován v českém jazyce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.