PV2A310 Historische Hilfswissenschaften – Einführung in die deutschsprachige Terminologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mag. phil. Daniel Luger (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 10:00–13:40 B2.21
Předpoklady
! PV2A214 Histor. Hilfswissenschaften
Voraussetzung sind Deutschkenntnisse auf B2-Niveau
Nutná znalost němčiny na úrovni B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs bietet einen Überblick über die Ausstattung und Entwicklung der historischen Hilfswissenschaften. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den deutschsprachigen Länder (ihre Entwicklung unterschiedet sich wesentlich von der französischen bzw. englischen Fachgenese). Dabei geht es, die Entstehung des standardisierten Fächerkanons der historischen Hilfswissenschaften von ihren Anfängen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis heute darzustellen. Hauptziel der Veranstaltung ist es, die Studierenden mit der deutschen Fachterminologie vertraut zu machen. Die Unterrichtssprache wird daher überwiegend Deutsch sein.
Kurz poskytuje přehled o metodologické výbavě pomocných věd historických se zřetelem na vědeckou tradici v německy mluvících zemích (výrazně odlišnou např. od anglických či francouzských přístupů) a nastiňuje vývoj standardního kánonu disciplín, počítaných mezi pomocné vědy, od jejich počátků v první polovině 18. století. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií užívanou v německé odborné literatuře. Vyučovacím jazykem je proto převážně němčina.
Výstupy z učení
Die Kursabsolventen werden am Ende:
- Die deutsche Fachterminologie der historischen Hilfswissenschaften passiv und aktiv beherrschen;
- Sie werden ferner in der Lage sein, lateinische Schriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit auf Deutsch zu benennen. Daneben sind sie aber auch in der Lage, epigraphische Denkmäler, Handschriften, Urkunden und Siegel oder Wappen zu beschreiben;
- Zudem werden die Absolventen überblicksartig mit der historischen Entwicklung der einzelnen Hilfswissenschaften in den deutschsprachigen Ländern vertraut gemacht.
Absolventi kurzu:
- si osvojí schopnost pasivně i aktivně pracovat s terminologií pomocných věd historických v němčině;
- a zejména se naučí německy popsat středověké či raně novověké latinské písmo, epigrafickou památku, rukopis, listinu a pečeť, resp. blasonovat erb;
- vedle toho se posluchači ve stručnosti seznámí s historickým vývojem jednotlivých pomocných věd historických v německy mluvících zemích.
Osnova
 • Der Kurs in sechs thematische Blöcke gegliedert:
 • - Einführung ins Thema sowie die Entwicklung der Hilfswissenschaften
 • - Diplomatik
 • - Mittelalterliche Paläographie
 • - Frühneuzeitliche Paläographie
 • - Heraldik und Sphragistik
 • - Mittelalterliche und Frühneuzeitliche Epigraphik Výuka se člení do šesti tematických bloků:
 • Úvod do oboru a jeho vývoj
 • Diplomatika
 • Středověká paleografie
 • Raně novověká paleografie
 • Heraldika a sfragistika
 • Středověká a raně novověká epigrafika
Literatura
 • Friedrich Beck/Eckart Henning (Hg.), Vom Nutz und Frommen der Historischen Hilfswissenschaften. Beiträge der gemeinsamen Tagung des HEROLD mit seiner Fachgruppe „Historische Hilfswissenschaften“ ..., (Herold-Studien 5) Berlin 2000
 • HENNING, Eckart. Auxilia historica : Beiträge zu den historischen Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen. 3., nochmals erweiterte Aufl. Köln: Böhlau, 2015. 700 stran. ISBN 9783412224301. info
 • Erika Eisenlohr/Peter Worm (Hg.), Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück (elementa diplomatica 9) Marburg a. d. Lahn 2000.
 • Eckhart Henning, Hennings HIWI-Test. 175 Fragen und Antworten rund um die Historischen Hilfswissenschaften. Mit 10 Thesen über die Gemeinsamkeiten der Historischen Hilfswissenschaften. Berlin 2009.
 • Historische Hilfswissenschaften : Stand und Perspektiven der Forschung. Edited by Toni Diederich - Joachim Oepen. Köln: Böhlau, 2005. ix, 188. ISBN 341212205X. info
 • Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalter. Mit einer Auswahlbibliographie 1986-2008 von Walter Koch (Grundlagen der Germanistik 24). Berlin 2009.ISBN 978-3-503-09884-2
 • Thomas Vogtherr, Urkundenlehre. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissen 3) Hannover 2008.ISBN 978-3775261333
 • Walter Koch, Inschriftenpaläographie des abendländischen Mittelalters und der früheren Neuzeit. [Teil 1:] Früh- und Hochmittelalter. Wien/München 2007.
 • Georg Scheibelreiter, Heraldik. Wien/München 2006. ISBN: 3-486-57751-4
Výukové metody
Vorträge
Přednášky
Metody hodnocení
Der Kurs wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.
Kurz je zakončen zkouškou, tvořenou písemným testem.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Friedrich Beck/Eckart Henning (Hg.), Vom Nutz und Frommen der Historischen Hilfswissenschaften. Beiträge der gemeinsamen Tagung des HEROLD mit seiner Fachgruppe „Historische Hilfswissenschaften“ anläßlich ihres fünfjährigen Bestehens am 5. Oktober 1999 im Museum Europäischer Kulturen in Berlin- Dahlem (Herold-Studien 5) Berlin 2000.ISBN 978-3768670197
Eckart Henning, Auxilia Historica. Beiträge zu den Historischen Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen. Köln/Weimar/Wien 2000.
Erika Eisenlohr/Peter Worm (Hg.), Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück (elementa diplomatica 9) Marburg a. d. Lahn 2000.
Eckhart Henning, Hennings HIWI-Test. 175 Fragen und Antworten rund um die Historischen Hilfswissenschaften. Mit 10 Thesen über die Gemeinsamkeiten der Historischen Hilfswissenschaften. Berlin 2009.
Toni Diederich/Joachim Oepen (Hgg.), Historische Hilfswissenschaften. Stand und Perspektiven der Forschung. Köln/Weimar/Wien 2005.
Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalter. Mit einer Auswahlbibliographie 1986-2008 von Walter Koch (Grundlagen der Germanistik 24). Berlin 2009.ISBN 978-3-503-09884-2
Thomas Vogtherr, Urkundenlehre. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissen 3) Hannover 2008.ISBN 978-3775261333
Walter Koch, Inschriftenpaläographie des abendländischen Mittelalters und der früheren Neuzeit. [Teil 1:] Früh- und Hochmittelalter. Wien/München 2007.
Georg Scheibelreiter, Heraldik. Wien/München 2006. ISBN: 3-486-57751-4
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Test
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět bude vypsán na jaře 2023.
Koná se v lichém roce.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PV2A310