PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
3x2 hodiny za semestr. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 10:00–11:40 C11, Pá 27. 3. 10:00–11:40 C11, Pá 24. 4. 10:00–11:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 168 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován komunikaci vědy (science communication). Jeho náplní jsou odpovědi na otázky typu: jakým způsobem a proč vůbec prezentovat a propagovat výsledky své vědecké práce, jaké jsou faktory efektivní komunikace či jak vymezit a segmentovat cílovou skupinu. Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit s nástroji a možnostmi komunikace vědy a dokázat je aplikovat v oblasti humanitních věd.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: vysvětlit proč a jak komunikovat vědecká témata; pochopit faktory účinné komunikace; aplikovat je na oblast humanitních věd.
Osnova
  • 1. úvod do komunikace vědy 2. cílové skupiny a nástroje komunikace 3. příklady dobré praxe
Literatura
  • Introducing science communication : a practical guide. Edited by Mark Brake - Emma Weitkamp. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. viii, 177. ISBN 9780230573857. info
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
  • Science communication in theory and practice. Edited by Susan M. Stocklmayer - Michael M. Gore - Chris Bryant. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. xv, 284. ISBN 1402001312. info
  • Handbook of science communication. Edited by Anthony Wilson. 1st pub. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998. xiii, 159. ISBN 0750305185. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt
Metody hodnocení
projekt, případová studie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHDZ2