PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
3x2 hodiny za semestr. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 213 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován komunikaci vědy (science communication). Jeho náplní jsou odpovědi na otázky typu: jakým způsobem a proč vůbec prezentovat a propagovat výsledky své vědecké práce, jaké jsou faktory efektivní komunikace či jak vymezit a segmentovat cílovou skupinu. Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit s nástroji a možnostmi komunikace vědy a dokázat je aplikovat v oblasti humanitních věd.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: vysvětlit proč a jak komunikovat vědecká témata; pochopit faktory účinné komunikace; aplikovat je na oblast humanitních věd.
Osnova
  • 1. úvod do komunikace vědy 2. cílové skupiny a nástroje komunikace 3. příklady dobré praxe
Literatura
  • Introducing science communication : a practical guide. Edited by Mark Brake - Emma Weitkamp. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. viii, 177. ISBN 9780230573857. info
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
  • Science communication in theory and practice. Edited by Susan M. Stocklmayer - Michael M. Gore - Chris Bryant. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. xv, 284. ISBN 1402001312. info
  • Handbook of science communication. Edited by Anthony Wilson. 1st pub. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1998. xiii, 159. ISBN 0750305185. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt
Metody hodnocení
projekt, případová studie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 3x za semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.