p984 Tělesná výchova - Aikidó

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Voldán (cvičící), Jarmila Titzová (zástupce)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Ing. Jiří Voldán
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Voldán
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p984/01: Po 7:00–8:30 E34/117 - hala úpolových sportů, J. Voldán
p984/02: St 8:00–9:30 E34/117 - hala úpolových sportů, J. Voldán
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Studenti se seznámí se základy japonského bojového umění. Součástí předmětu je i úvod do teorie aikidó.
Osnova
  • Základní specifické pohybové dovednosti - aiki taisó pádová technika - ukemi waza Techniky aikidó: šómen uči - ikkjó, irimi nage, kote gaeši aihanmi katate dori - ikkjó, nikjó, irimi nage, kote gaeši, šihó nage gjakuhanmi katate dori - tenči nage, šihó nage gjaku kote gaeši
Literatura
  • REGULI, Zdenko. Koncepcia "ki" a zážitok jednoty s partnerom v aikidó. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2004, roč. 29, č. 1, s. 23-31. ISSN 1211-6521. info
  • REGULI, Zdenko. Aikidó a sebaobrana. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. s. 43-46. ISBN 80-88901-80-4. info
  • REGULI, Zdenko. Aikidó: Průvodce pro žáky i učitele. Bratislava: Cad Press, 2003. 223 s. ISBN 80-88969-08-5. info
  • REGULI, Zdenko a Helena REGULIOVÁ. Cvičenie aikidó v tehotenstve. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. s. 54-57. ISBN 80-88901-80-4. info
  • REGULI, Zdenko. Filozofia pohybu v aikidó. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. s. 47-53. ISBN 80-88901-80-4. info
  • REGULI, Zdenko. Aikidó: Terminologický slovník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 97 s. ISBN 80-223-1500-1. info
  • ĎURECH, Miroslav, Boris MLSNA, Fedor ČUPERKA, Ivan PLAŠTIAK, Zdenko REGULI a Lucia ŠIDLÍKOVÁ. Úpoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 62 s. ISBN 80-223-1381-5. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2014/p984