PJNP304 Projekt bakalářské diplomové práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
konzultace. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k definování tématu bakalářské práce a volby vedoucího práce před tím, než student začne navštěvovat diplomový seminář.
Výstupy z učení
Výstupem je definované téma diplomové práce, naformulované zadání a zvolený vedoucí práce.
Osnova
  • Z hlediska charakteru předmětu je osnova irelevantní.
Literatura
  • Literatura bude zadána podle zvoleného tématu práce.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet udělí vedoucí práce po schválení tématu práce budoucího diplomanta a založení tématu (včetně stručného zadání, které je možné později drobně korigovat) do aplikace Rozpisy v ISu. Termín: nejpozději do 31. října příslušného roku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: jednorázově.
Vyučujícími jsou vedoucí diplomových prací.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJNP304