BKE_ZEKO Základy ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Lipovská (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Monika Jandová, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 5. 10. 12:00–15:50 P106, So 2. 11. 12:00–15:50 P102, So 7. 12. 12:00–15:50 P106
Předpoklady
(! BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! BPE_MAE1 Makroekonomie 1 ) && (! BKE_MAE1 Makroekonomie 1 )
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak mikroekonomickými, tak makroekonomickými. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie.

Hlavní cíle kurzu jsou:

- porozumět ekonomickému způsobu myšlení;
- seznámit se s nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi;
- využít obecnou ekonomickou teorii pro pochopení praktických příkladů z české a světové ekonomiky;
- získat základní znalosti pro studium dalších ekonomických předmětů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aktivně používat základní ekonomické pojmy;
- rozumět fungování trhu práce a jeho omezením;
- sestavit základní makroekonomické agregáty a popsat jejich vývoj;
- srovnat náklady a výnosy měnových unií;
- kriticky diskutovat dopady státních zásahů do ekonomiky;
Osnova
 • 1. Základní principy ekonomie
 • 2. Jak funguje trh
 • 3. Efektivnost trhu
 • 4. Ekonomie veřejného sektoru
 • 5. Firma a spotřebitel
 • 6. Chování firem a tržní struktura
 • 7. Měření výkonu ekonomiky
 • 8. Ekonomický růst, výkyvy výkonu ekonomiky
 • 9. Příjmy – nerovnost, diskriminace, chudoba
 • 10. Nezaměstnanost, inflace
 • 11. Hospodářská politika
 • 12. Fiskální a monetární politika
 • 13. Otevřená ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2000. xvi, 360. ISBN 8071794341. info
  doporučená literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky, resp. tutoriálu. Tutoriál je rozdělen do tří bloků (okruhy 1-4, 5-9, 10-13). Důraz je kladen na samostudium.
Nutnou podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné vypracování dvou autokorekčních cvičení dle harmonogramu. Za úspěšné vypracování je považována minimálně 50% správnost odpovědí.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nezapisují si studenti, kteří jsou zapsáni ke studiu na některém z oborů garantovaných na ESF MU.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BKE_ZEKO