BKE_MAE1 Makroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Chovancová (pomocník)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 29. 2. 16:00–19:50 P106, So 14. 3. 16:00–19:50 P106, So 16. 5. 8:00–11:50 P106
Předpoklady
(! BPE_MAC1 Macroeconomics 1 ) && (! BPE_MAE1 Makroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MAC1 Macroeconomics 1 , BPE_MAE1 Makroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu kurzu by studenti měli získat základní znalosti o fungování ekonomiky na makro úrovni. Seznámí se základními makroekonomickými ukazateli a s jednoduchými modely fungování uzavřené i otevřené ekonomiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základním makroekonomickým jevům a konceptům,
- aplikovat znalosti z makroekonomie na události v ekonomice,
- diskutovat a prezentovat vlastní názor
Osnova
 • Tři vyučovací bloky, ve kterých jsou probírány následující okruhy
 • 1. měření HDP a inflace (kapitoly 22 a 23)
 • 2. růst HDP (kapitola 24)
 • 3. trh práce a nezaměstnanost (kapitola 26 a kapitola 20)
 • 4. finanční systém a veřejné finance (kapitola 25 a kapitola 12)
 • 5. banky a peněžní systém (kapitola 27)
 • 6. kvantitativní teorie peněz a dopady inflace (kapitola 28)
 • 7. zahraniční obchod (kapitola 9)
 • 8. makroekonomie otevřené ekonomiky I (kapitola 29)
 • 9. makroekonomie otevřené ekonomiky II (kapitola 30)
 • 10. agregátní poptávka a agregátní nabídka (kapitola 31)
 • 11. dopady měnové a fiskální politiky na AD (kapitola 32)
 • 12. vztah inflace a nezaměstnanosti (kapitola 33)
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
  doporučená literatura
 • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Martin Gregor. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007. xxiii, 775. ISBN 9788020505903. info
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxii, 714. ISBN 8071796816. info
Výukové metody
Vyuka v předmětu probíhá formou 3 tutoriálů.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování 2 průběžných testů, zpracování POT, a zpracovaní autokorekčních cvičení v průběhu semestru v předem stanovených termínech. Od studentů se očekává samostudium. Zkouška je písemná.Podmínkou připuštění ke zkoušce je zpracovani POT, průběžných testů a autokorekčních cvičení. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/BKE_MAE1