BPE_MAE1 Makroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Červenka (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marek Kloupar (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marek Pravda (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P101, Po 14:00–15:50 P106, Po 14:00–15:50 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MAE1/01: Po 16:00–17:50 P106, L. Žídek
BPE_MAE1/02: Út 14:00–15:50 S310, L. Coufalová
BPE_MAE1/03: St 16:00–17:50 P403, Š. Mikula
BPE_MAE1/04: Čt 8:00–9:50 S311, H. Fitzová
BPE_MAE1/05: Po 16:00–17:50 S310, M. Kloupar
BPE_MAE1/06: Po 18:00–19:50 P106, M. Kloupar
BPE_MAE1/07: Út 14:00–15:50 P403, O. Špetík
BPE_MAE1/08: Út 14:00–15:50 S311, H. Fitzová
BPE_MAE1/09: Út 16:00–17:50 P403, L. Coufalová
BPE_MAE1/10: St 12:00–13:50 S310, Š. Mikula
BPE_MAE1/11: Út 12:00–13:50 S311, H. Fitzová
BPE_MAE1/12: Út 10:00–11:50 P302a, L. Coufalová
BPE_MAE1/13: Út 12:00–13:50 P201, O. Špetík
BPE_MAE1/14: Út 14:00–15:50 P302a, F. Červenka
BPE_MAE1/15: St 16:00–17:50 P302a, F. Červenka
BPE_MAE1/16: Út 8:00–9:50 P104, O. Špetík
BPE_MAE1/17: St 18:00–19:50 P304, M. Pravda
BPE_MAE1/18: St 16:00–17:50 S310, M. Pravda
BPE_MAE1/19: Čt 14:00–15:50 P201, J. Jonáš
BPE_MAE1/20: Čt 16:00–17:50 P302a, J. Jonáš
Předpoklady
(! BPE_AMA1 Macroeconomics 1 )&&(! BKE_MAE1 Makroekonomie 1 ) && (! BPE_MAC1 Macroeconomics 1 ) && (! NOWANY ( BKE_MAE1 Makroekonomie 1 , BPE_MAC1 Macroeconomics 1 ,! BPE_AMA1 Macroeconomics 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu kurzu by studenti měli získat základní znalosti o fungování ekonomiky na makro úrovni. Seznámí se základními makroekonomickými ukazateli a s jednoduchými modely fungování uzavřené i otevřené ekonomiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základním makroekonomickým jevům a konceptům,
- aplikovat znalosti z makroekonomie na události v ekonomice,
- diskutovat a prezentovat vlastní názor
Osnova
 • 1. měření HDP + inflace (kapitoly 22 a 23)
 • 2. růst HDP (kapitola 24)
 • 3. trh práce a nezaměstnanost (kapitola 26 a kapitola 20)
 • 4. finanční systém a veřejné finance (kapitola 25 a kapitola 12)
 • 5. banky a peněžní systém (kapitola 27)
 • 6. kvantitativní teorie peněz a dopady inflace (kapitola 28)
 • 7. zahraniční obchod (kapitola 9)
 • 8. makroekonomie otevřené ekonomiky I (kapitola 29)
 • 9. makroekonomie otevřené ekonomiky II (kapitola 30)
 • 10. agregátní poptávka a agregátní nabídka (kapitola 31)
 • 11. dopady měnové a fiskální politiky na AD (kapitola 32)
 • 12. vztah inflace a nezaměstnanosti (kapitola 33)
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxii, 714. ISBN 8071796816. info
 • SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. Economics [Samuelson, 1992]. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 1992. xlii, 784. ISBN 0-07-054879-X. info
Výukové metody
Předmět má přednášky a semináře v systému 2/2. Účast na seminářích je povinná a je hodnocena jejich aktivita. Studenti píší na každém semináři krátký test.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování pravidelných průběžných testů na více jak 60% a aktivní účast na seminářích, průběhu semestru. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/jaro2019/BPE_MAE1/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPE_MAE1