BKE_MIE1 Mikroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ismail Celebi (pomocník)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Filip Červenka (pomocník)
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ing. Jakub Chini, BA (Hons) (pomocník)
Ing. Petra Chovancová (pomocník)
Ing. Bára Karlínová (pomocník)
Mgr. Zlatica Konôpková (pomocník)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (pomocník)
Ing. Martin Murín, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jakub Solnička (pomocník)
Ing. et Ing. Michal Ševčík (pomocník)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík (pomocník)
Ing. Magdalena Šuterová (pomocník)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 10. 10. 12:00–15:50 P101, So 5. 12. 12:00–15:50 P101, Pá 18. 12. 12:00–15:50 P101
Předpoklady
(! BPE_MIC1 Microeconomics 1 ) && (! BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 Microeconomics 1 , BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti naučí záklaní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní strutkury. Budou schopni použít základní analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn v hospodářské politice vlády.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny
 • 3. Tržní síly nabídky a poptávky
 • 4. Elasticita a její aplikace
 • 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů
 • 6. Teorie spotřebitelské volby
 • 7. Výrobní náklady
 • 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích
 • 9. Monopol a monopolistická konkurence
 • 10. Oligopol
 • 11. Trhy výrobních faktorů
 • 12. Externality
 • 13. Veřejné statky a společné zdroje
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. Eighth edition. Australia: Cengage Learning, 2018. xxviii, 86. ISBN 9781305585126. info
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Redukované přednášky formou konzultací
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení kurzu vyžaduje dvě podmínky: 1. vypracování POTů a testů v ISu a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKE_MIE1