MKE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 20 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ) && (! MPE_MAE2 Makroekonomie 2 ) && (! NOWANY ( MPE_MAE2 Makroekonomie 2 , MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s moderní makroekonomií. Konkrétně je cílem
- nabídnout ve výkladu rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými problémy v makroekonomii,
- integrovat pohledy keynesiánské a klasické teorie,
- prezentovat makroekonomii s použitím různých jednoduchých modelů,
- zdůraznit, že makroekonomie je empirickou disciplínou, která je motivována a vedená širokým spektrem zkušeností. Za tímto účelem jsou představeny četné případové studie, které využívají makroekonomickou teorii, aby osvětlila data a události v reálném světě.
Přístup kurzu žádá po studentech, aby mysleli jako na ekonomové, kteří při analýze ekonomických událostí nebo veřejných politik vždy uváží různé modely.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student schopen kompetentně diskutovat o různých makroekonomických tématech a rozumět základním mechanismům pozorovaného makroekonomického vývoje.
Konkrétněji bude student schopen, mimo jiné,
- vysvětlit rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými modely,
- pochopit determinaci výstupu v dlouhém období a popsat odchylky výstupu od potenciálního produktu v krátkém období,
- odlišit hlavní determinanty dlouhodobého hospodářského růstu,
- předpovídat účinky fiskální a měnové politiky v různých makroekonomických podmínkách.
Osnova
 • Makroekonomická data
 • Ekonomická rovnováha
 • Peníze a inflace
 • Otevřená ekonomika
 • Ekonomický růst
 • ISLM model
 • Mundell-Flemingův model
 • Agregátní nabídka a Phillipsova křivka
 • Monetární a fiskální politika
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Tenth edition. New York: Macmillan international, higher education, 2019. xxxv, 612. ISBN 9781319105990. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016. xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv, 424. ISBN 9788071798613. info
Výukové metody
Tutoriály
Metody hodnocení
Zkouška je formou písemného testu (+ průběžná autokorekční cvičení). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Studenti mohou získat jeden dodatečný bod ke zkoušce v případě úspěšného plnění průběžných autokorekčních cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 20 hodin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKE_MAE2