MPE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Červenka (pomocník)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (pomocník)
Ing. Martin Kutlak (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P101
Předpoklady
(! MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ) && (! MKE_MAE2 Makroekonomie 2 ) && (! NOWANY ( MKE_MAE2 Makroekonomie 2 , MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s moderní makroekonomií. Konkrétně je cílem
- nabídnout ve výkladu rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými problémy v makroekonomii,
- integrovat pohledy keynesiánské a klasické teorie,
- prezentovat makroekonomii s použitím různých jednoduchých modelů,
- zdůraznit, že makroekonomie je empirickou disciplínou, která je motivována a vedená širokým spektrem zkušeností. Za tímto účelem jsou představeny četné případové studie, které využívají makroekonomickou teorii, aby osvětlila data a události v reálném světě.
Přístup kurzu žádá po studentech, aby mysleli jako ekonomové, kteří při analýze ekonomických událostí nebo veřejných politik vždy uváží různé modely.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student schopen kompetentně diskutovat o různých makroekonomických tématech a rozumět základním mechanismům pozorovaného makroekonomického vývoje.
Konkrétněji bude student schopen, mimo jiné,
- vysvětlit rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými modely,
- pochopit determinaci výstupu v dlouhém období a popsat odchylky výstupu od potenciálního produktu v krátkém období,
- odlišit hlavní determinanty dlouhodobého hospodářského růstu,
- předpovídat účinky fiskální a měnové politiky v různých makroekonomických podmínkách.
Osnova
 • Makroekonomická data
 • Ekonomická rovnováha
 • Peníze a inflace
 • Otevřená ekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomický růst
 • ISLM model
 • Mundell-Flemingův model
 • Monetární a fiskální politika
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Tenth edition. New York: Macmillan international, higher education, 2019. xxxv, 612. ISBN 9781319105990. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016. xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv, 424. ISBN 9788071798613. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test + (dobrovolné) kvízy v průběhu přednášek. Předmět je možné absolvovat v případě zahraničního výjezdu: účast na přednáškách je nepovinná a zkoušku je možné skládat po návratu. Podrobnosti k možnosti absolvovat předmět v případě výjezdu do zahraničí naleznete v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPE_MAE2