MPE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 9:20–11:00 P106, Po 9:20–11:00 P101
Předpoklady
! PEMAII Makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu Makroekonomie II je v návaznosti na vědomosti získané v základním předmětu Makroekonomie I rozšířit tyto o nové teoretické poznatky. Rozšířením se rozumí pochopení makroagregátu v širších souvislostech, vzájemných a zpětných vazbách. Analýza řetězců vazeb formulovaných v jednotlivých modelech pomůže studentům pochopit někdy skryté, ale významné souvislosti. Předmět si klade za cíl kromě kvalitní přípravy na dílčí zkoušku také připravit studenty k státní závěrečné zkoušce, aby dokázali, že umí ekonomicky myslet a že dovedou vyjádřit vlastní názor na řešení praktických problémů reálného světa. Předmět Makroekonomie II představuje navazující studium na základy ekonomické teorie a vyznačuje se prohloubením získaných vědomostí. Struktura výuky odpovídá tématickým okruhům, které jsou běžně vyučovány na ekonomických fakultách. Jsou to následující okruhy: Měření základních makroekonomických ukazatelů. Analýza trhu zboží, trhu práce a trhu kapitálu v jejich vzájemné provázanosti. Účinnost fiskální a monetární politiky včetně nástrojů pro jejich realizaci. Makroekonomie otevřené ekonomiky. Hospodářský cyklus, ekonomický růst, konjunkturní cykly a konjunkturní dynamika. Uvedené tématické okruhy budou přednášeny z pohledu různých ekonomických proudů, aby posluchačům nebyl vnucován jenom jeden teoretický názor.
Osnova
  • 1/ Makroekonomická data 2/ Ekonomická rovnováha 3/ Peníze a inflace 4/ Otevřená ekonomika 5/ Nezaměstnanost 6/ Solowův model I 7/ Solowův model II 8/ ISLM model 9/ Mundell-Flemingův model 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka 11/ Monetární a fiskální politika 12/ Spotřeba
Literatura
    povinná literatura
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Forma závěrečné zkoušky: písemná formou testu abcd.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.