MKE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 20 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 22. 2. 8:00–11:50 P101, So 7. 3. 8:00–11:50 P101, So 21. 3. 8:00–11:50 P101, So 4. 4. 8:00–11:50 P101, So 18. 4. 8:00–11:50 P101
Předpoklady
(! MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ) && (! MPE_MAE2 Makroekonomie 2 ) && (! NOWANY ( MPE_MAE2 Makroekonomie 2 , MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s moderní makroekonomií. Konkrétně je cílem
- nabídnout ve výkladu rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými problémy v makroekonomii,
- integrovat pohledy keynesiánské a klasické teorie,
- prezentovat makroekonomii s použitím různých jednoduchých modelů,
- zdůraznit, že makroekonomie je empirickou disciplínou, která je motivována a vedená širokým spektrem zkušeností. Za tímto účelem jsou představeny četné případové studie, které využívají makroekonomickou teorii, aby osvětlila data a události v reálném světě.
Přístup kurzu žádá po studentech, aby mysleli jako na ekonomové, kteří při analýze ekonomických událostí nebo veřejných politik vždy uváží různé modely.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student schopen kompetentně diskutovat o různých makroekonomických tématech a rozumět základním mechanismům pozorovaného makroekonomického vývoje.
Konkrétněji bude student schopen, mimo jiné,
- vysvětlit rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými modely,
- pochopit determinaci výstupu v dlouhém období a popsat odchylky výstupu od potenciálního produktu v krátkém období,
- odlišit hlavní determinanty dlouhodobého hospodářského růstu,
- předpovídat účinky fiskální a měnové politiky v různých makroekonomických podmínkách.
Osnova
 • Makroekonomická data
 • Ekonomická rovnováha
 • Peníze a inflace
 • Otevřená ekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomický růst
 • ISLM model
 • Mundell-Flemingův model
 • Agregátní nabídka a Phillipsova křivka
 • Monetární a fiskální politika
 • Spotřeba
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016. xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 8th ed. Houndmills: Worth Publishers, 2013. xxxvi, 623. ISBN 9781464121678. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
  neurčeno
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv, 424. ISBN 9788071798613. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je formou písemného testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Studenti mohou získat jeden dodatečný bod ke zkoušce v případě úspěšného plnění průběžných autokorekčních cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.