PLIN035 Počítačová lexikografie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
RNDr. Adam Rambousek, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G13
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie, základní přehled slovníků češtiny, je vhodná základní znalost značkovacího jazyka XML.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na teoretickou i praktickou stránku moderních postupů při tvorbě slovníků a lexikálních databází. Pozornost je soustředěna na postupy lexikografa-lingvisty při zpracování slovníkového hesla s využitím počítaĉového zpracování jazykového materiálu (sestavení hesláře, výběr lexikální jednotky, definice heslového slova, gramatické informace, užití slova v přirozeném kontextu na základě korpusových dat, zpracování kontextů nástrojem Word Sketch Engine). Také je věnována pozornost technické stránce zpracování slovníků (návrh formulářů, převod dat do jazyka XML, nástroje určené k editaci a prohlížení slovníků). Studenti při práci na poĉítaĉi navrhnou vlastní slovníková hesla s využitím uvedených dat, postupů a nástrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v současných lexikografických trendech;
- využít vhodné softwarové nástroje pro získání a tvorbu lexikografických dat;
- navrhnout odpovídající strukturu slovníku podle uvažovaného použití;
- vytvořit definici a slovníkové heslo.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky počítačové lexikografie.
 • 2. Přehled současných českých i zahraničních slovníků zpracovaných pomocí počítačových nástrojů.
 • 3. Tvorba slovníkového hesla, návrh formuláře.
 • 4. Využití korpusů v lexikografické praxi.
 • 5. Převod dat do jazyka XML.
 • 6. Nástroje k editaci a prohlížení slovníků, platforma DEB2.
 • 7. Zpracování vlastního slovníku.
Literatura
  doporučená literatura
 • The Oxford guide to practical lexicography. Edited by B. T. S. Atkins - Michael Rundell. New York: Oxford University Press, 2008. xii, 540 p. ISBN 0199277702. info
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. DEB Platform Deployment -- Current Applications. In RASLAN 2007: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007. s. 3-11, 9 s. ISBN 978-80-210-4471-5. web konference info
 • LANDAU, Sidney I. Dictionaries : The art and craft of lexicography. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. xvi, 477 s. ISBN 0-521-78512-X. info
 • PALA, Karel, Frantisek CERMAK, Vladimir PETKEVIC a Jana KLIMOVA. The Design of Czech Lexical Database. In Proceedings of the Corpora'2001 Conference. Lancaster: Lancaster University, 2001. s. 157-163. CD ROM. info
 • Manuál lexikografie. Edited by František Čermák - Renata Blatná. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 283 s. ISBN 80-85787-23-7. info
Výukové metody
Semináře spojené s praktickými ukázkami, týmový projekt.
Metody hodnocení
Písemný test ověřující znalosti získané na semináři, týmový projekt (návrh a tvorba slovníkových hesel); požadovaná úspěšnost 60 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PLIN035