DU5008 Disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V disertační práci student předkládá výsledky výzkumu, ke kterým dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky, nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Jako disertační práce může být uznán i soubor publikací nebo do tisku přijatých rukopisů k danému tématu, které student opatří úvodem a komentářem. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti. Svým charakterem disertační práce plně doloží nejen hluboké znalosti z oblasti specializace podle tématu disertace, ale také komplexní znalosti z oblasti dějin a teorie umění. Práce musí být k obhajobě předložena v českém či německém, anglickém, italském anebo francouzském jazyku. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.
Výstupy z učení
Schopnost samostatné vědecké práce; formulace a řešení badatelského problému
Osnova
  • Individuální náplň dle zadání disertace.
Literatura
  • IVERSEN, Margaret a Stephen W. MELVILLE. Writing art history : disciplinary departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010, x, 243. ISBN 9780226388267. info
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 170 s. ISBN 9788071822233. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Obhajoba
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DU5008