JSB064 Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 27. 9. až Pá 22. 12. Út 16:00–17:40 G25, kromě Út 14. 11. ; a Út 26. 9. 16:00–17:40 G02
Předpoklady
Předmět je vhodný i pro studenty všech (i nemateřských) oborů, kteří se chtějí dozvědět více o současném Chorvatsku. Není nutná znalost chorvatštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat zeměpisnou, politickou, společenskou, hospodářskou a kulturní charakteristiku Chorvatska jako zajímavé země na pomezí střední Evropy, Mediteránu a Balkánu.
Výstupy z učení
Student se seznámí s reáliemi, kulturními specifiky a politicko-společenským vývojem Chorvatska od rozpadu Jugoslávie do současnosti. Absolvent bude o těchto záležitostech schopen argumentovaně diskutovat.
Osnova
 • 1. Milníky historického, politického a společenského vývoje Chorvatska od rozpadu Jugoslávie do současnosti;
 • 2. Zeměpisná charakteristika Chorvatska (poloha, hranice, rozloha, reliéf, geografické a historické oblasti, města, administrativní členění, státní symboly, jazyk);
 • 3. Hospodářská charakteristika Chorvatska (zasazení do historicko-politického a regionálního rámce, základní ekonomické ukazatele, struktura hospodářství země a jednotlivých oblastí, měna, nerostné bohatství, významné průmyslové podniky);
 • 4. Demografická a národnostní charakteristika Chorvatska (demografické trendy od nabytí státní suverenity, národnostní a náboženské složení obyvatelstva, chorvatská diaspora, Chorvaté v okolních zemích, národnostní menšiny v Chorvatsku a jejich postavení);
 • 5. Politická charakteristika Chorvatska (zasazení do mezinárodněpolitického rámce, struktura a aktuální podoba výkonné a zákonodárné moci, hlavní subjekty a aktéři chorvatského politického života od nabytí státní suverenity do současnosti);
 • 6. Komplexní představení jednotlivých regionů a významných měst Chorvatska (zeměpis, obyvatelstvo, hospodářství, pamětihodnosti, přírodní bohatství, kulturní specifika a (pop)kulturní zajímavosti, tradiční a soudobá hudba):
 • 6. 1. Záhřeb;
 • 6. 2. Severní Chorvatsko;
 • 6. 3. Slavonie, Baranja, Srijem;
 • 6. 4. Střední Chorvatsko (Lika, Kordun, Banija, Gorski Kotar);
 • 6. 5. Kvarner;
 • 6. 6. Istrie;
 • 6. 7. Vnitrozemí Dalmácie;
 • 6. 8. Pobřežní Dalmáci;
 • 6. 9. Ostrovní Dalmácie;
Literatura
  povinná literatura
 • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  doporučená literatura
 • Hrvatska na prvi pogled : užbenik hrvatske kulture. Edited by Sanda Lucija Udier. 1. izd. Zagreb: FF, 2014. 367 s. ISBN 9789531755146. info
 • Hrvatska na drugi pogled : udžbenik hrvatske kulture i društva. Edited by Sanda Lucija Udier. Zagreb: Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, 2019. 387 stran. ISBN 9789538281020. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Dvadeset godina samostalne Hrvatske. Zagreb: Novi Liber, 2010. 391 s. ISBN 9789533250014. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Hrvatska povijest. 3. izd. Zagreb: Novi Liber, 2013. 583 s. ISBN 9789533250342. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Croatia : a history. 1st pub. London: Hurst & Company, 1999. xi, 281 s. ISBN 1-85065-338-7. info
 • RYCHLÍK, Jan a Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • STEINDORFF, Ludwig. Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas. Translated by Renata Steindorff-Andrun - Srećko Lipovčan. Zagreb: Jesenski i Turk, 2006. 274 s. ISBN 9532222286. info
 • TANNER, Marcus. Croatia : a nation forged in war. 3rd ed. London: Yale University Press, 2010. xiii, 378. ISBN 9780300163940. info
 • RAPACKA, Joanna. Leksikon hrvatskih tradicija. Translated by Dalibor Blažina. Zagreb: Matica hrvatska, 2002. 285 stran. ISBN 9531506647. info
 • JOVIĆ, Dejan. Rat i mit : politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Zaprešić: Fraktura, 2017. 406 stran. ISBN 9789532668766. info
 • ĐURAŠKOVIĆ, Stevo. The politics of history in Croatia and Slovakia in the 1990s. Zagreb: Srednja Europa, 2016. v, 225. ISBN 9789537963378. info
 • Croatia since independence : war, politics, society, foreign relations. Edited by Sabrina P. Ramet - Konrad Clewing - Reneo Lukić. München: R. Oldenbourg, 2008. 483 stran. ISBN 9783486580433. info
 • MAGAŠ, Branka. Croatia through history : the making of a European state. first edition. London: Saqi, 2007. 743 stran. ISBN 9780863567759. info
 • Democratic transition in Croatia : value transformation, education & media. Edited by Sabrina P. Ramet - Davorka Matić. College Station: Texas A&M University Press, 2007. xviii, 411. ISBN 9781585445875. info
 • BUDEN, Boris. Barikade 2. Drugo izdanje. Zagreb: Arkzin, 1998. 277 stran. ISBN 953654203X. info
 • PAVELIĆ, Boris. Smijeh slobode : uvod u Feral Tribune. Drugo, dopunjeno i likovno o. Rijeka: Adamić, 2015. 701 stran. ISBN 9789532194944. info
 • PAVIČIĆ, Jurica. Postjugoslavenski film : stil i ideologija. Zagreb: Hrvatski filmski savez, 2011. 295 s. ISBN 9789537033347. info
 • UGREŠIĆ, Dubravka. Kultura lži : antipolitické eseje. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 305 s. ISBN 8020408541. info
 • IVKOVIĆ, Žarko. Hrvatska za svakoga. [Zagreb: Večernji list, 2005. 199 s. ISBN 9537161749. info
 • Zemljopisni atlas za gimnazije i srednje škole. Edited by Ivan Bertić - Snježana Haiman. 4. izd. Zagreb: Hrvatska školska kartografija, 2001. 1 atlas. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina. Chorvatsko : průvodce do zahraničí. Vydání 1. Praha: Olympia, 1999. 286 stran. ISBN 8070335645. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava, diskuse na seminářích.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury a audiovizuálních materiálů; aktivní účast na seminářích. Ukončení se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/JSB064