PAMK010 Didaktika vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
10/8/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci vyučovaného kurzu seznámí se základními teoretickými východisky andragogické didaktiky a s principy vzdělávání dospělých vůbec. Dílčím cílem předmětu je porozumění způsobům výstavby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích od analýzy vzdělávacích potřeb po samotnou evaluaci vzdělávání. Získané informace budou studenti moci využít prostřednictvím zpracování vlastního skupinového vzdělávacího projektu a dále aplikovat získané znalosti a dovednosti v samotné praxi. Další témata, kterým bude během realizace kurzu věnována pozornost, jsou: vzdělavatel dospělých, styly učení dospělých a firemní vzdělávání. Mezi metody používané v průběhu kurzu patří především přednáška a následující diskuse nad tématy. Studenti budou moci vzájemně diskutovat rovněž prostřednictvím fóra v e-learningu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb - stanovit cíle výuky - naplánovat vzdělávací kurz ve všech jeho fázích - aplikovat vybrané techniky ve vzdělávání dospělých - popsat specifika vzdělávání dospělých - popsat základní činitelé didaktického procesu
Osnova
 • Osnova (ve vyučovacím jazyce):
 • 1. Andragogická didaktika jako obor, charakteristika.
 • 2. Specifika vzdělávání dospělých, vzdělávání dospělých v současnosti.
 • 3. Základní činitelé didaktického procesu: principy, metody, formy.
 • 4. Metody vzdělávání dospělých.
 • 5. Výstavba vzdělávacího programu a jeho jednotlivé fáze. Struktura, cíle, procesy.
 • 6. Analýza vzdělávacích potřeb. Evaluace a vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu.
 • 7. Vzdělavatel dospělých jako jeden z významných faktorů didaktického procesu.
 • 8. Transfer naučeného do životních a pracovních situací. Učení se v praxi, reflektivní praxe.
 • 9. Příprava a realizace vzdělávacích projektů. Cíle, obsah, realizační tým, finanční rámec.
 • 10. Výstupy seminárních projektů.
Literatura
  doporučená literatura
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3.
 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
  neurčeno
 • PALÁN, Zdeněk. Vzdělávání dospělých a Evropa. Edited by Ladislav Rýznar. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 8070418796.
 • VODÁK, Jozef a Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 205 s. ISBN 9788024719047.
 • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038.
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0.
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8.
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů. Edited by Joseph Prokopenko - Milan Kubr, Translated by Stanislav Jurnečka - St. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 631 s. ISBN 8071692506.
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s.
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný skupinový projekt, docházka 80%, závěrečný písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.