LMD_JC Jiná činnost v oboru

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit doktorandům kreditové ohodnocení za jejich činnost v rámci katedry. Může se jednat o pedagogickou činnost, případně o pomoc při výzkumné či publikační činnosti členů ústavu (sběr dat, rešerše, příprava publikací do tisku apod.). V kombinované formě studia se může jednat o samostatnou činnost doktoranda, která by však měla přímo souviset s tématem disertace. Náplň činnosti podléhá schválení školitele a předsedy oborové komise.
Výstupy z učení
Zapojení se do běžného chodu katedry umožní studentům získat cenné zkušenosti pro jejich budoucí akademickou profesi, ať již pedagogickou či výzkumnou.
Osnova
  • Různé činnosti dle dohody se školitelem.
Literatura
  • Literatura stanovena vedoucím doktorské práce.
Výukové metody
Pedagogická nebo výzkumná činnost.
Metody hodnocení
Zápočet na základě dokladu o stanovené činnosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.