CJA055 Gramatika a lexikon češtiny

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 D31
Předpoklady
Základní znalosti teorie morfologie a syntaxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
„Povinnou součástí" moderních teorií jazyka je axiom, že dva jeho základní moduly tvoří slovník/lexikon a gramatika/syntax a že oba moduly musejí být vzájemně kompatibilní. Jazykové teorie se pak, zjednodušeně řečeno, liší podle toho, kolik a jaké informace nutné pro budování syntaktické struktury gramaticky správných frází různé komplexnosti ukládají do slovníku a kolik do syntaxe. V přednášce budou z tohoto hlediska analyzovány vlivné koncepce zakotvené v rámci evropského strukturalismu a u nás (Kuryłowicz, Mathesius, Skalička kontra Dokulil) a v rámci formálních gramatik, zvl. Chomského Teorie principů a parametrů.
Výstupy z učení
Student/ka po absolvování kurzu:
- získá informace o architektuře přirozeného jazyka v moderních syntaktických teoriích;
- bude schopen/na porozumět dělbě práce mezi slovníkem a syntaxí;
- bude schopen/na pochopit rozdíl mezi lexikálními kategoriemi, semilexikálními kategoriemi, funkčními kategoriemi a hybridními kategoriemi;
- bude schopen/na analyzovat tyto kategorie v češtině.
Osnova
 • 1. Analýza architektury jazyka v Standard Theory, v Goverment and Binding Theory a v Minimalist Program.
 • 2. Analýza organizace slovníku v těchto modelech.
 • 3. Analýza lexikálních a funkčních kategorií.
 • 4. Analýza gramatikalizace.
 • 5. Analýza modelů bez modularity (funkční strukturalismus).
Literatura
  neurčeno
 • Di SCIULLO, A. - WILLIAMS, E. (1987): On the Definition of Word. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
 • EMONDS, J. E. (2004): Organizace lexikonu. In: Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.): Čeština-univerzália a specifika 5. Praha: Nakl. Lidové noviny
 • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícím. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the teacher.
 • KURYŁOWICZ, J. (1936): Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. Bulletin de la Société linguistique de Paris 37, s. 79-92; česky: Machová, S. ad. (1974): Principy strukturní syntaxe I. Praha: SPN, s. 87-94.
 • CHOMSKY, N. (1970): Remarks on nominalization. In: Jacobs, R. - Rosenbaum, P. (eds.), Reedings in English transformational grammar, Waltham, Mass.: Ginn & Co. 1970, s. 184-221.
 • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
 • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Přednáška je povinná pro všechny studenty magisterského studia oboru Český jazyk a literatura. Je zakončena zkouškou. Zkouška ústní, tematické okruhy identické se sylabem přednášky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJA055