NJDSL_2 Doktorský seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Student během práce na disertační práci musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu. Přednášková účast na pravidelném přednáškovém kurzu k tendencím současné německé literatury nebo na alternativě v jiném germánském jazyce.
Výstupy z učení
Student bude schopen se zorientovat ve svém disertačním tématu, začlenit jej do širších literárně historicých souvislostí. Student bude schopen odborné veřejnosti přednést výsek svého tématu, jež se váže k současné literatuře.
Osnova
  • Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Účast na přednáškovém cyklu k tendencím současné literatury je závislá na programu cyklu v daném semestru.
Literatura
  • Individuálně stanovená literatura k tématu práce.
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
V kompetenci školitele
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: podle individuální domluvy se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/NJDSL_2