DISB014 České romantické divadlo

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Margita Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 G01
Předpoklady
Četba divadelních her (Štěpánek, Klicpera, Tyl, Mácha, Mikovec, Kolár, Raimund, Nestroy).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s dějinami českého romantického divadla v kontextu s divadlem evropským. Pojmenuje specifika českého profesionálního divadla v období vrcholného romantismu. Vysvětlí inspirační zdroje dvou hlavních proudů české romantické dramatiky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:

- pojmenovat specifické rysy českého romantického divadla;
- vysvětlit rozdíly mezi českým a rakouským romantickým divadlem;
- popsat rozdíly mezi různými proudy českého romantického divadla;
- na základě četby analyzovat různé žánry českého romantického dramatu;
- porovnat české romantické divadlo s evropským
Osnova
 • 1. Úvod - historický kontext
 • 2. Vývoj českého profesionálního divadla od doby národního obrození
 • 3. Žánry romantické dramatické tvorby v kontextu dobové rakouské dramatiky
 • 4. Nástup J. K. Tyla, Kajetánské divadlo
 • 5. Dramatická tvorba J. K. Tyla
 • 6. Divadelní program J. K. Tyla
 • 7. Dramatické zlomky K. H. Máchy
 • 8. Protitylovská opozice Kolár a Mikovec
 • 9. J. J. Kolár
 • 10. Idea národní divadelní instituce 11. Romantismus a Prozatímní divadlo
 • 12. Herectví českého romantismu, jevištní výprava
 • 13. Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny českého divadla. III. (Variant.) : Přehledné dějiny českého divadla. Část III., Doba konstituční : 1846-1852. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška (2 hodiny týdně) Individuální příprava - četba zadaných textů Diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, jehož součástí bude i znalost dramatické literatury českého romantismu. K zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti (50 bodů ze 100).

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISB014