DU1708 Profánní ikonografie

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 K31, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní uvedení do problematiky profánní ikonografie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v základních tématech profánní ikonografie
Osnova
 • Cílem kurzu je seznámit studenta se
 • základními pojmy profánní ikonografie (ikonografie a ikonologie, personifikace, alegorie, symbol, atribut, emblem),
 • se základními starými ikonografickými a emblematickými příručkami (Cesare Ripa: “Iconologia”; Filippo Picinelli: “Mundus symbolicus”; Vincenzo Cartari: “Immagini degli dei degli antichi”; Natale Conti: “Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem”),
 • literárními prameny (např. Ovidius: “Methamorphoses”; Torquato Tasso: “Gerusaleme Liberata”; Battista Guarini: “Il Pastor Fide”)
 • a
 • s moderní literaturou (system ICONNCLASS a studie Aby Warburga, Erwina Panofskeho, Williama S. Heckschera, Rudolfa Wittkowera, Jana Białostockeho, Rudolfa Chadraby, Jaromíra Neumanna, Lubomíra Konečného ad.).
 • Získané znalosti budou procvičovány na vybraných příkladech charakteristických ikonografických temat čerpajících z řecké a římské mytologie, antické historie; zobrazování abstraktních pojmů pomocí alegorií, personifikací, symbolů a emblémů.
Literatura
 • Between text and language : miscellaneous studies on the history of emblematics (Souběž.) : Mezi textem a obrazem : miscellanea z historie emblematiky. info
 • WAAL, H. van de. Iconclass : an iconographic classification system. Edited by L. D. Couprie - E. Tholen - G. Vellekoop. Amsterdam: North-Holland publishing company, 1985. S. 491-992. ISBN 0444856196.
 • REID, Jane Davidson. The Oxford guide to classical mythology in the arts, 1300-1990s. Edited by Chris Rohmann. New York: Oxford University Press, 1993. xxiii ;. ISBN 0195049985.
 • Gombrich, E. H. Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance II. Oxford 1978.
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění : Meaning in the visual arts (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981. 372 s. : i.
 • STRATEN, Roelof van. Einführung in die Ikonographie. 2., überarbeitete Aufl. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1997. 165 s. ISBN 3496011610.
 • WARNCKE, Carsten-Peter. Symbol, Emblem, Allegorie : die zweite Sprache der Bilder. Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie & Praxis, 2005. 192 s. ISBN 3937111077.
 • STRATEN, Roelof van. Einführung in die Ikonographie. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1989. 165 s. ISBN 3496004509.
 • Wittkower, Rudolf, Allegorie und der Wandel der Symbole in die Antike und Renaissance. Köln 1983.
 • Emblemata : Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Edited by Arthur Henkel - Alfred Schöne. Sonderausgabe. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1978. lxxiii ;. ISBN 3476003892.
 • PIGLER, Andor. Barockthemen : eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts. 2., erw. Aufl. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 556 s. ISBN 9630501341.
 • Ikonographie und Ikonologie : Theorien - Entwicklung - Probleme. Edited by Ekkerhard Kaemmerling. 5. Aufl. Köln: DuMont Buchverlag, 1991. 521 s. ISBN 3770108477.
 • SCHMITT, Otto. Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. Edited by Karl-August Wirth. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1981. 1524 sloup. ISBN 3406140076.
 • Ikonografie: témata, motivy, interpretace : kniha k poctě Jana Royta. Edited by Henryk Biegeleisen - Lubomír Konečný - Michaela Ottová - Roman Pra. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 358 stran. ISBN 9788024625133. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly. Součastí semináře je vypracování a příp. přednesení referátu na zadané téma z profanní ikonografie.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/DU1708