PGDS029 Odborná publikace

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je osvojení schopnosti zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text a odeslat jej do českého nebo zahraničního pedagogického časopisu indexovaného v databázi Scopus či Web of Science.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - popsat redakční mechanismy • - samostatně pracovat na přípravě článku • - kolaborativně se učit • - zapracovat zpětnou vazbu • - analyticky zpracovat empirická data.
Osnova
  • Výběr časopisu, studium základů akademického psaní, rozvržení práce, psaní textu, konzultace se školitelem, úprava textu, odeslání do redakce, zapracování změn po recenzích.
Výukové metody
supervize, individuální a skupinové konzultace
Metody hodnocení
Zápočet získává student za publikování odborného článku v českém či zahraničním odborném časopise. Zapisuje garant oboru na základě odevzdaného semestrálního hodnocení a na základě toho, že je bibliografický údaj o daném článku studentem zapsán do Informačního systému do sekce Publikace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGDS029