CJDY11 Doktorský den I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentovat výsledky doktorského projektu před akademickými pracovníky, studenty či odbornou veřejností na akci pořádané Ústavem českého jazyka. Student tak získává základní dovednosti a kompetence v oblasti 1. prezentace výsledků badatelské činnosti před odborným publikem, 2. odborné diskuze, 3. obhajoby svých výsledků a z nich plynoucích závěrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prezentovat výsledky badatelské činnosti před odborným publikem,
- vést odbornou diskuzi,
- obhajovat své výsledky a z nich plynoucí závěry.
Osnova
  • Práce s prezentačními nástroji.
  • Tvorba tabulek, grafů a schémat.
  • Základní pojmy: indukce, dedukce, experiment, dotazníkový výzkum.
Literatura
  • v závislosti na volbě tématu
Výukové metody
Teoretická příprava, přednáška, diskuze.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšná prezentace na Doktorském dni, konaném každoročně Ústavem českého jazyka.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJDY11