CJDY12 Doktorský den II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentovat výsledky doktorského projektu před akademickými pracovníky, studenty či odbornou veřejností na akci pořádané Ústavem českého jazyka. Student tak získává základní dovednosti a kompetence v oblasti 1. prezentace výsledků badatelské činnosti před odborným publikem, 2. odborné diskuze, 3. obhajoby svých výsledků a z nich plynoucích závěrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prezentovat výsledky badatelské činnosti před odborným publikem,
- vést odbornou diskuzi,
- obhajovat své výsledky a z nich plynoucí závěry.
Osnova
  • Práce s prezentačními nástroji.
  • Tvorba tabulek, grafů a schémat.
  • Základní pojmy: indukce, dedukce, experiment, dotazníkový výzkum.
Literatura
  • v závislosti na volbě tématu
Výukové metody
Teoretická příprava, přednáška, diskuze.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšná prezentace na Doktorském dni, konaném každoročně Ústavem českého jazyka.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.