IJ1A001 Jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/6/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz je přístupný jenom pro interní studenty oboru Italský jazyk a literatura URJL MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na nácvik základních mluvnických jevů, rozšiřování slovní zásoby a na mluvní akty v běžných životních situacích. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A1.
Výstupy z učení
Studenti se naučí základní komunikaci v jazyce; budou schopni porozumět jednoduchým otázkám a formulovat na ně odpověď; obsáhnout gramatiku a lexikum odpovídající úrovni SERR A1.
Osnova
  • Cílem je získání základních znalostí a především dovedností v oblasti italské gramatiky a lexika. Výklad a nácvik je zaměřen především na systém slovesných časů (indikativ), vazbám slovesných tvarů s infinitivem atd. Gramatická cvičení na příslušné mluvnické jevy jsou doplněna průběžnými cvičeními a kontrolními gramatickými testy.Práce v semináři se zaměřuje rovněž na rozšiřování slovní zásoby (cvičení lexikální a frazeologická). Tematické okruhy: 1)osobní informace: věk, národnost, povolání atd. 2) Rodina, popis osob, 3) zájmy a volný čas, 4) každodenní činnosti, 5) stravovací návyky, 6) osobnosti a příběhy 7) město, 8) móda a styl
Literatura
    povinná literatura
  • M. Birello, S. Bonafaccia, A. Petri, A. Vilagrasa, "Al dente 1", Difusion 2017.
    doporučená literatura
  • La Grassa M., "L’italiano all’università 1", Edilingua 2014.
    neurčeno
  • BAHNÍKOVÁ, Alena, Hana BENEŠOVÁ a Ludmila EHRENBERGEROVÁ. Italština. Edited by Anna Polverari. 1. vyd. Praha: LEDA, 2002, 614 s. ISBN 8085927934. info
Výukové metody
teoretická příprava, gramatická a konverzační cvičení + e-learning kurs v ELFu
Metody hodnocení
Písemný a ústní test.
Navazující předměty
Informace učitele
Seminář je propojen s povinným e-learningovým kurzem "e-kurz IJ1A001" Výuka předmětu je rozdělena následovně: - dvě paralelní seminární skupiny s dr. De Tommaso. (út., stř.) a s Mgr. Nahálkovou (čt.; pá.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.