IJ1A002 Jazykový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/6/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
IJ1A001 Jazykový seminář I
Předpokladem pro zápis předmětu je úspěšně složená zkouška z IJ1A001. Kurz je přístupný jenom interním studentům oboru Italský jazyk a literatura URJL MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obiettivo del corso è conseguire conoscenze e competenze per il livello A2+ del CEFR.
Výstupy z učení
Lo studente sarà in grado di parlare e raccontare fatti personali e di vita quotidiana al presente e passato, di parlare di progetti futuri, dare istruzioni in modo informale, dare consigli, fare paragoni, esprimere accordo e disaccordo.
Osnova
 • La Grassa Matteo, "Italiano all'università", vol. 1, Unità 9-12. La Grassa Matteo, Delitalia Marcella, Quercioli Fiorenza, "L'italiano all'università 2", unità 1 e 2.
 • Tempi e modi verbali per parlare di eventi presenti e passati: imperfetto e passato prossimo indicativo;
 • Tempi per parlare di progetti futuri: futuro semplice;
 • Tempi e modi per dare istruzioni in modo informale: imperativo (tu, noi, voi).
 • Pronomi e aggettivi: pronomi personali oggetto diretto e indiretto,
 • pronomi a aggettivi possessivi,
 • aggettivi e pronomi indefiniti,
 • i gradi dell'aggettivo. Aree lessicali: attività quotidiane,
 • la famiglia,
 • viaggi e mezzi di trasporto,
 • carattere e aspetto fisico,
 • abbigliamento,
 • sport.
 • Sviluppo della testualità: lettura di un testo a scelta tra le pubblicazioni bilingue italiano-ceco della casa editrice EDIKA.
Literatura
  povinná literatura
 • Matteo La Grassa, "Italiano all'università", vol. 1 e 2, Edilingua 2011
  neurčeno
 • BAHNÍKOVÁ, Alena, Hana BENEŠOVÁ a Ludmila EHRENBERGEROVÁ. Italština. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 575 s. ISBN 8004257399. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice italštiny. 2. vyd. Praha: Academia, 1987, 373 s. info
Výukové metody
Lezioni di tipo frontale e seminariale. Esercizi in classe e a casa. Esercizi in ELF. Lettura di un libro a scelta tra la serie bilingue italiano/ceco livello A1/A2 edita da EDIKA.
Lezioni con Mgr. De Tommaso Ph.D. (da lunedì a gioverdì) e con Mgr. Magdaléna Nahálková (il venerdì). La lezione del venerdì si focalizza su attività di traduzione dal ceco verso l'italiano e viceversa.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Italština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předpokladem pro zápis předmětu je úspěšně složená zkouška z IJ1A001.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.