MED16 Románské literatury II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející), Mgr. Milada Malá, Ph.D. (zástupce)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
Garance
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G25
Předpoklady
MED15 Románské literatury I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat ve stručném přehledu základní poznatky o francouzské, italské a španělské literatuře od počátků do konce 19. století.
Výstupy z učení
Student bude schopen zvláště:
- stručně popsat periodizaci románské literatury,
- diskutovat o vazbách mezi jednotlivými národními literaturami, stejně jako o jejich přínosu k rozvoji estetiky jednotlivých žánrů a údobí,
- aplikovat nabyté poznatky na jednotlivých literárních dílech.
Osnova
 • Komplexní program:
 • 1. Románské oblasti v raném středověku. Rytířský epos. Latinská vzdělanost po rozpadu Západořímské říše (Isidorus ze Sevilly, Řehoř Tourský, autoři karolinská „renesance“). Rytířský epos ve Francii a Španělsku (Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi). Vliv rytířských eposů v Itálii.
 • 2. Kurtoazní kultura – lyrika a epika. Její rozvoj ve Francii, Španělsku a Itálii. Occitánská lyrika její zdroje a její vliv. Sicilská škola, dolce stil nuovo, Dante, Petrarca. Dvorská epika (Chrétien de Troyes, Marie de France). Galicijsko-portugalská lyrika.
 • 3. Satirická antikurtoazní literatura. Didaktická poezie Román o lišákovi, fablely a jejich vliv na středověkou a renesanční novelistiku. Satirická poezie (Rutebeuf, Cecco Angiolieri, Villon), didaktická poezie (Román o růži, Brunetto Latini). Pozdně středověké divadlo Gila Vincenta.
 • 4. Humanismus a renesance Změna hodnotového paradigmatu, formulace renesanční estetiky. Italští a evropští humanisté. Neolatinská a literatura a národní literatury. Věda a filozofie v národních jazycích (Machiavelli Galilei, Montaigne), lyrika (Petrarca a petrarkismus, Lyonská škola, Plejáda), epika (Ariosto, Amadis Galský), próza (novela - Boccaccio, Markéta Navarrská, román – Rabelais), divadlo (Machiavelli, Ariosto, Trissino)
 • 5. Manýrismus a baroko Estetika manýrismu a baroka: Arkádie (Sannazaro, Guarini, Tasso), konceptismus, marinismus, gongorismus, culteranismus, preciozita. Náboženská poezie a mysticismus (Jan od Kříže, Jean de Sponde). Epika a lyrika Luíse de Camoese. Barokní divadlo (Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Corneille, Rotrou, commedia dell’arte). Barokní román a novela (Cervantes, Lazarillo de Tormes, Honoré d’Urfé, Scarron). Barokní myslitelé (Pascal, Descartes, Campanella).
 • 6. Klasicismus (Francie) a novoklasicismus (Itálie, Španělsko) Formulace estetiky klasicismu (Trissino, Scaligero, Castelvetro, Heinsius, Boileau). Dramatická tvorba (Molière, Racine, Alfieri), román a novela (Mme de La Fayette, abbé de Saint-Réal), poezie (La Fontaine, Monti).
 • 7. Osvícenství. Osvícenský racionalismus a nová sensibilita spojená se sentimentalismem. Osvícenští filozofové (Vico, Beccaria, Voltaire, Rousseau, Diderot). Nové impulzy v divadelní tvorbě (Marivaux, Diderot, Goldoni, Gozzi), próze (Prévost, Choderlos de Laclos), poezii (Chenier, Parini).
Literatura
  doporučená literatura
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů : Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, Maghreb a severní Afrika, "Černá" Afrika, Libanon, oblast Indického a Tichého oceánu. Edited by Jaroslav Fryčer. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 759 s. ISBN 8072771302. info
 • DE SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 601 s. info
 • PELÁN, Jiří. Slovník italských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 751 s. ISBN 8072771809. info
 • ŠEBELOVÁ, Zuzana. Antologie textů k italské literatuře 13.-19.století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-7021-9. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLIČ, Oldřich a Josef FORBELSKÝ. Dějiny španělské literatury [Bělič, 1984]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska :baskická literatura, galicijská literatura, katalánská literatura, portugalská literatura, španělská literatura. Edited by Eduard Hodoušek. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 653 s. ISBN 80-85983-54-0. info
  neurčeno
 • ALCHAZIDU, Athena, Yolanda PÉREZ SINUSÍA a Paula GÓMEZ GONZÁLEZ. Esbozo de la historia de la literatura espaňola. Brno: Anton Pasienka, 2004. 284 s. ISBN 80-902652-3-5. info
 • DARCOS, Xavier. Histoire de la littérature française. Paris: Hachette, 2013. 573 s. ISBN 9782011609328. info
 • DOTTI, Ugo. Storia della letteratura italiana. 1a edizione. Roma: Carocci, 2007. 596 stran. ISBN 9788843042531. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce : americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 239 s. ISBN 80-85983-80-X. info
 • SARAIVA, António José a Óscar LOPES. Dějiny portugalské literatury. Praha: Odeon, 1972. info
Výukové metody
Výuka proběhne v podobě online přednášek s povinnou 75% účastí. Posluchač mimo to přečte z každé z probíraných románských literatur texty (vybrané kapitoly knih, ev. díla celá, vždy v překladu) podle následujícího seznamu:
ŠPANĚLSKÁ LITERATURA
anonym, Píseň o Cidovi
Cervantes, Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
Lope de Vega – Ovčí pramen
Pedro Calderón de la Barca – Život je sen
Tirso de Molina, Sevillský svůdce a kamenný host
Mateo Alemán, Dobrodružný život Guzmána z Alfarache
Garci Ordóñez de Montalvo, Příběhy chrabrého rytíře Amadíse Galského
Juan Ruiz, Kniha pravé lásky
anonym, Život Lazarilla z Tormesu
Gustavo Adolfo Bécquer, Hora duchů: tajemné legendy starého Španělska

ITALSKÁ LITERATURA
Devadesát devět básní o lásce a smrti ze staré Itálie (Jan Vladislav)
Dante Alighieri, Nový život (překlad Jan Vladislav)
Dante Alighieri, Božská komedie (Peklo)
Francesco Petrarca, Kanzóny pro Lauru
Giovanni Boccaccio, Dekameron
Niccolò Machiavelli, Mandragora
Lodovico Ariosto, Zuřivý Roland
Baldassare Castiglione, Dvořan

FRANCOUZSKÁ LITERATURA
Píseň o Rolandovi
Antologie: Přátelé, přiléhavý složím verš (Prokop, Holub)
François Villon, Básně (čes. výbor v překladu O. Fischera)
Chrétien de Troyes,Cligès
Román o lišákovi
Pierre Corneille, Cid
Jean Racine – Faidra
Molière – Don Juan
Mme de La Fayette, Kněžna de Clèves
Voltaire, Candide
Denis Diderot, Jakub Fatalista a jeho pán
Jean-Jacques Rousseau, Sny samotářského chodce
Beaumarchais, Figarova svatba
Choderlos de Laclos, Nebezpečné známosti
Metody hodnocení
Písemný test ze všech tří literatur, který vychází především z četby a z otázek z literární historie (hranice úspěšnosti: 60%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/MED16