IJ1A003 Jazykový seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
IJ1A002 Jazykový seminář II || IJIA005 Jazykový seminář II
Podmínkou pro zápis předmětu je úspěšně složená zkouška z IJ1A002. Kurz je přístupný jenom pro interní studenty oboru Italský jazyk a literatura URJL MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka ve 2.ročníku studia bezprostředněn navazuje na program praktické části výuky v 1. ročníku. Pozornost je věnována upevňování řečových dovedností a praktických a teoretických znalostí, orientaci v souvislých orálních a psaných projevech. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: A2. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B1+.
Výstupy z učení
Studenti se naučí náročnější komunikaci v jazyce; budou schopni porozumět složitějším otázkám a formulovat na ně odpověď; obsáhnout gramatiku a lexikum odpovídající úrovni SERR B1+.
Osnova
  • Předmět výuky úzce navazuje na učivo téhož semináře I. a II. v prvním roce studia. Je zaměřen především na prohlubování a upevňování základních gramatických znalostí a na rozvíjení řečových dovedností. Jeho nedílnou součástí je práce s audiovizuálním materiálem, texty z oblasti italských reálií a práci s autentickými materiály přiměřenými jazykovým kompetencím studentů. V ústním projevu je práce zaměřena na mluvní pohotovost a výrazovou bohatost, v písemném projevu na jazykovou správnost. V průběhu semestru budou studenti průběžně vypracovávat písemné práce různého formátu na zadané téma. Hlavní gramatické struktury: imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, condizionale presente e passato, congiuntivo presente e passato, imperativo.
Literatura
    povinná literatura
  • La Grassa, Matteo, "Italiano all'università", vol. 1 a vol. 2, Edilingua, 2013.
    doporučená literatura
  • NOCCHI, Susanna. Nuova grammatica pratica della lingua italiana : esercizi - test - giochi. Edizione aggiornata, tutta a. Firenze: ALMA, 2011, 288 stran. ISBN 9788861822474. info
  • DARDANO, Maurizio a Pietro TRIFONE. Grammatica italiana :con nozioni di linguistica. 3. ed. Bologna: Zanichelli, 1999, xxxiii, 78. ISBN 88-08-09384-0. info
Výukové metody
Seminář a cvičení, poslech, psaní. E-kurz IJ1A003 v Elfu je povinný.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Průběžná práce v ELFu je povinná. Zápočet: písemný test (obsahující gramatické jevy a slovní zásobu probírané v hodině) a ústní čast.
Vyučovací jazyk
Italština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: 2 times per week.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.