AJU2401 Zkouška z anglického jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zkouška je na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti píší test na počítači a má dvě části: (1) poslech s porozuměním a (2) Use of English společně s porozuměním čtenému textu. Typy úkolů vycházejí ze zkoušek Proficiency. Test trvá maximálně dvě hodiny.
Výstupy z učení
Studenti prokáží jazykovou způsobilost na úrovni C2 v testovaných oblastech (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, Use of English)
Osnova
  • Zkouška je na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti píší test na počítači a má dvě části: (1) poslech s porozuměním a (2) Use of English společně s porozuměním čtenému textu. Typy úkolů vycházejí ze zkoušek Proficiency. Test trvá maximálně dvě hodiny.
Literatura
    doporučená literatura
  • Cambridge certificate of proficiency in English: with answers : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages. 5, [Student's book]. Cambridge: Cambridge University Press, c2006. Cambridge bo
  • O'SULLIVAN, Maureen. Cambridge certificate of proficiency in English :new syllabus : key. Athens: Efstathiadis Group, 1987. 203 s. ISBN 960-226-254-0. info
  • MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination C1 & C2: grammar & vocabulary. London: Macmillan, [2008]. ISBN 978-0-230-03540-9.
  • IVANOVÁ, Jaroslava. Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.
  • Objective proficiency. Student's book / Annette Capel, Wendy Sharp. -- 1st pub.. -- Cambridge : Cambridge University, 2002. -- 192 s. : il.. -- (Cambridge books for Cambridge exams) 978-0-521-00030-7
Výukové metody
test psaný na počítači
Metody hodnocení
K úspěšnému zvládnutí zkoušky je nutno získat z každé části minimálně na 75% bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AJU2401