TIM_B_024 Videology. Umění pohyblivých obrazů II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Míčová (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Pavlína Míčová
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21, Pá 3. 4. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21, Pá 17. 4. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška představí konstituování a rozvoj videa jako nového uměleckého oboru ve Spojených státech v letech 1968-1980. Představíme si počátky a specifika umění videa.
Výklad s ukázkami vychází z kompilace Rewind a obsahuje klasické práce amerického videoartu daného časového období. Materiál bude tematicky rozdělen do jednotlivých kapitol: 1. Video jako záznamové médium performance (Dan Graham, Vito Acconci, William Wegman). 2. Objevování specifik videotechnologií (Nam June Paik, Robert Morris, Shikego Kubota, Woody a Steina Vasulka). 3. Video jako trojrozměrná plastika v čase, světle, zvuku (Bruce Nauman, Peter Campus, Terry Fox, Bill Viola, Gary Hill). 4. Kritika médií jako zboží a spektáklu (Richard Serra, University Community Video, Dara Birnbaum). 5. Nezávislí autoři oslovují televizní diváky (Peter Bull and Alex Gibney, Top Value Television). 5. Projekty decentralizované komunikace (David Corot and Curtis Ratcliff, Peoples Video Theatre, ACTV and George Stoney). 6. Narativní video - blíž k příběhu (Richard Foreman, Artur Ginsberg and Video Free America). 7. Gender-konfrontace (Hermine Freed, Lynda Benglis, Cara Devito). 8. Performance a nástroje videoobrazu (Ernest Gusella, Eric Siegel, Phil Morton).
Druhá část přednášky představí práce generačně blízkých českých či slovenských tvůrců. Prezentovat a analyzovat budeme audiovizuální díla některých vybraných výrazných autorů z oborů nových médií a animace na vysokých uměleckých školách (AVU, FaVU VUT, FAMU, VŠUP a dalších.).
Studenti by se tak měli, a to na základě úvodního historického exkurzu do problematiky audiovizuálního umění, seznámit se současnými tendencemi (tematickými i technologickými). Nedílnou součástí přednášky bude prezentace početného množství samotných videí a audiovizuálních děl a představení jednotlivých tvůrčích osobností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period videoartu v USA;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční audiovizuální trendy v oblasti galerijních filmů;
- provést formální a obsahovou analýzu díla se zaměřením na pojmenování jazyka konkrétního uměleckého díla;
- analyzovat vztah experimentálních filmů a umění pohyblivých obrazů;
- analyzovat rozdílnost divácké recepce filmového díla a umění pohyblivých obrazů.
Osnova
 • - Počátky videoartu v USA 1968-1980.
 • - První umělecké skupiny ve videoartu.
 • - Specifika videoartu.
 • - Témata a umělecké proudy ve videoartu.
 • - Video performance, aktivistická a komunitní videa.
 • - Technologie, formální postupy, experimenty s obrazem a zvukem.
 • - Prezentace a instalace videoartu.
 • - Divácká percepce a recepce videoartu.
 • - Současné tendence v umění pohyblivého obrazu.
Literatura
  povinná literatura
 • KROLØKKE, Ch., SØRENSEN, A. S. Gender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2006.
 • ELWES, Ch. Video art: a guided tour. London: I. B. Tauris, 2005.
 • DREW, J. The collective camcorder in art and activism. In Collectivism After Modernism: The Art of Social Imagination After 1945. ed. Stimson, B., Gregory, S. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
 • DOWNEY, J., GONZÁLEZ, J. Juan Downey: El Ojo Pensante. Santiago, Chile: Fundación Telefónica, 2010.
 • SHAMBERG, M. Guerilla Television. New York: Raindance, 1971.
 • GREEN, V. Vertical Hold: A History of Women's Video Art. In Feedback: The Video Data Bank Catalog of Video Art and Artist Interviews. ed. Horsfield, K., Hilderbrand L. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2006.
 • SCHNEIDER, I., KOROT B. Video Art: An Anthology. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1976.
 • ACCONCI, V. 10 Point Plan for Video. In Video Art. ed. Korot B., Schneider, I. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976.
 • MARSH, K. Independent video. New York, 1973. 49 MEIGH-ANDREWS, Ch. A History of Video Art: The Development of Form and Function. Oxford: Berg, 2006.
 • ROSS, D. Truth and Consequences: American Television and Video Art. In Video Culture. ed. John G. Hanhardt. Rochester, N. Y: Visual Studies Workshop Press, 1990.
 • JONAS J. Panel Remarks. In New Television: A Public/private Art. ed. Davis, D., Simmons, A. Cambridge, Mass: MIT, 1977.
 • GRAHAM, D. Video, Architecture, Television: Writings on Video and Video Works, 1970-1978. Halifax, N. S: Press of the Nova Scotia College of Art & Design, 1979.
 • SPIELMANN, Y. Video: The Reflexive Medium. Cambridge, Mass: MIT Press, 2008.
 • STURKEN, M. Paradox in the Evolution of an Art From: Great Expectations and the Making of a History. In Illuminating video: An essential guide to video art. ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer. New York: Aperture, 1990.
 • ENZENSBERGER. H. M. Constituents of a theory of the media. In Video Culture. ed. John G. Hanhardt. Rochester, N. Y: Visual Studies Workshop Press, 1990.
 • STURKEN, M. Steina and Woody Vasulka: Machine Media. San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art, 1996.
 • SERRA, R. Writings, Interviews. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
 • FRIELING, R. VT ≠ TV – The Beginnings of Video Art. In Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in deutschland/Media Art Interaction, the 1980s and 1990s in Germany. ed. Daniels, D., Frieling, R. Wienna, New York: Springler, 1997.
 • HANLEY, J., WOOSTER A-S. The First Generation: Women and Video, 1970-75. New York: Independent Curators Inc, 1993.
 • HANHARDT, J. G. Dé-collage/Collage: Notes Toward a Reexamination of the Origins of Video Art. In Illuminating video: An essential guide to video art. ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer. New York: Aperture, 1990.
 • RUSH, M. Video Art. London: Thames & Hudson, 2003.
 • BOYLE, D. A Brief History of American Documentary Video. In Illuminating video: An essential guide to video art. ed. Doug Hall and Sally Jo Fifer. New York: Aperture, 1990.
 • HILL, Ch., HORSFIELD, K., TROY, M., & BOYLE, D. Rewind: Video Art and Alternative Media in the United States, 1968-1980. Chicago, Ill: Video Data Bank, 1996.
 • PAIK, N. J., ROSEBUSH, J. Nam June Paik: Videa 'n' Videology, 1959-1973. Syracuse, N. Y: Everson Museum of Art, 1974.
Výukové metody
Přehledová přednáška s komentářem vybraných audiovizuálních děl.
Metody hodnocení
Písemný test, aktivní účast ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.