CJDY02 Jazyková příprava

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit doktoranda základní dovednosti a kompetence, kterými disponuje vědecký pracovník: schopnost připravit publikaci ve světovém jazyce (typicky v angličtině), která respektuje pravidla a zvyklosti mezinárodních časopisů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat odborný text ve světovém jazyce;
- znát standardy mezinárodních časopisů;
- chápat principy a pravidla recenzního řízení.
Osnova
 • Volba tématu.
 • Rešerše sekundární literatury.
 • Volba pramenů / výzkumných metod.
 • Formulování hypotéz a cílů.
 • Vlastní výzkum (experiment, dotazníkový průzkum atd.).
 • Vyhodnocení výzkumu.
 • Závěry.
 • Psaní studie.
Literatura
 • Výběr literatury je individuální.
 • v závislosti na volbě tématu
Výukové metody
Domácí příprava, četba, akademické psaní.
Metody hodnocení
Studenti napíší a předloží studii napsanou světovým jazykem (typicky anglicky). (Může se krýt se studií předloženou pro CJDY14 nebo CJDY20).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJDY02