DISB027 Osobnosti české teatrologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje klíčovým osobnostem českého teatrologického myšlení. Důraz je kladen jednak na vývojové souvislosti teoretického myšlení, jeho vazby k aktuální divadelní praxi a na samostatnou práci studentů s odbornými texty.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- přiblížit hlavní osobnosti české teatrologie;
- zařadit je do společensko-historického kontextu;
- vysvětlit nejdůležitější směry uvažování o divadle;
- porozumět odborným teatrologickým textům.
Osnova
 • Počátky českého myšlení o divadle
 • Durdík a Hostinský
 • kontexty Zichovy Estetiky dramatického umění
 • strukturalistické přístupy (Mukařovský, Veltruský, Honzl, Bogatyrjev, Burian, Frejka)
 • Ivo Osolsobě
 • Miroslav Procházka
Literatura
  doporučená literatura
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Umění a společnost [Hostinský, 1907]. V Praze: J. Otto, 1907. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Epos a drama. V Praze: F. Topič, 1911. 61 s. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Bedřich Smetana : a jeho boj o moderní českou hudbu : vzpomínky a úvahy. Edited by Bohuslav Hostinský. 2., dopl. vyd. V Praze: Jan Laichter, 1941. xix, 502 s. info
 • HOSTINSKÝ, Otakar. Studie a kritiky [Hostinský, 1974]. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1974. 546 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitoly z české poetiky. D. 1, Obecné věci básnictví. Vyd. 2., dopl. Praha: Svoboda, 1948. 349 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitoly z české poetiky. D. 3, Máchovské studie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1948. 325 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Kapitoly z české poetiky. D. 2, K vývoji české poesie a prózy. Vyd. 2., dopl., ve Svobodě 1. Praha: Svoboda, 1948. 446 s. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk : sémiotická studie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 398 s. ISBN 8072940767. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Edited by Ivo Osolsobě. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 168 s. ISBN 8086055604. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Translated by Kateřina Hilská. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994. 270 s. ISBN 8070080469. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1986]. Praha: Panorama, 1986. 412 s. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1931]. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Výukové metody
přednáška, samostatná četba
Metody hodnocení
Seminární práce, test. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISB027