EN

FF:ROMLISEM1 Doktorský seminář I - Informace o předmětu

ROMLISEM1 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Doktorské semináře se konají vždy jednou za semestr pro všechny studenty v oboru románské literatury. Studenti si pro tyto semináře připraví prezentaci problematiky, kterou zkoumají. Prezentace slouží pro následnou diskusi, kterou řídí jeden z vyučujících. Semináře umožňují mezispecializační konfrontaci, prověřují také argumentační schopnost doktorandů.
Osnova
  • 1. Zadání tématu. 2. Zpracování tématu. 3. Přednes referátu.
Literatura
  • Zadá školitel pro jednotlivé referáty. Appointed by supervisors.
Výukové metody
1. Zadání tématu. 2. Zpracování tématu. 3. Přednes referátu.
Metody hodnocení
Credit - evaluace referátu předneseného na semináři.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ROMLISEM1