DU5001 Doktorské kolokvium

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History (cvičící)
prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem individuálně/blokově pojatého kurzu ve formě interního semináře je především důsledná a průběžná (sebe)reflexe a kontrola při psaní disertační práce. Bude probíhat pravidelně, minimálně však semestrálně ve formě individuální seminární výuky a konzultací, v rámci kterých bude doktorand představovat své dosažené výsledky ve formě „reportu“. Student může rovněž předkládat průběžné část disertace. Tyto postupující pokročilé fáze budou souhrnně komentovány a diskutovány školitelem s cílem nejen kontrolovat, ale především odborně vést doktoranda.
Výstupy z učení
Získání schopností pro autonomní badatelskou práci; Osvojení si schopnosti jasně formulovat badatelský problém; a vytvořit strukturu odborného textu; prokázání schopnosti argumentovat a obhájit teze své badatelské práce
Osnova
 • Východiska pro psaní odborného textu
 • Formulace badatelského problému
 • Heuristika a pramenný výzkum
 • Konstruování a struktura disertace
 • Interpretační možnosti
 • Teoretické nástroje
 • Příprava závěrečné prezentace disertace
Literatura
 • IVERSEN, Margaret a Stephen W. MELVILLE. Writing art history : disciplinary departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010, x, 243. ISBN 9780226388267. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Presentace, diskuse
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Kurz především slouží k průběžnémi a povinnému ověřování, které bude de facto podmiňovat rozvahu, do jaké míry je student schopen úspěšně pokračovat v dalším studiu vedoucímu k úspěšnému sepsání disertační práce. Probíhá pravidelně, minimálně však semestrálně ve formě individuální seminární výuky a konzultací, v rámci kterých doktorand představoví své dosažené výsledky ve formě písemného „reportu“, který student vkládá do Odevzdávárny v ISu, kde slouží pro ověření i jako průběžná kontrola řádného průchodu studia. Student může rovněž předkládat průběžné část disertace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DU5001